De regering wil scheefwoners nog meer laten betalen

4 oktober 2018

De regering wil scheefwonen nog strenger aanpakken dan in eerste instantie de bedoeling was. Mensen met een hoog inkomen die goedkoop huren, moeten in zo snel mogelijk meer huur gaan betalen tot een maximum van 710 euro per maand. De reden hiervoor is dan mensen vaak veel te lang moeten wachten op sociale huurwoningen. In de grote steden moeten mensen soms wel tien jaar wachten op een woning.

Sociale huurwoningen zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Het is echter zo dat een vijfde van deze woningen bewoond wordt door mensen met een hoger inkomen. In extreme gevallen verdienen deze mensen zelfs meer dan het dubbele dan is toegestaan voor een sociale huurwoning. Deze mensen kunnen vaak niet verhuizen, omdat er weinig woningen zijn waar ze naartoe kunnen, maar ze zijn ook niet op hun plek in een sociale huurwoning.

De oppositie ziet het niet zitten

De oppositie is het niet eens met het plan. Zij vinden dat de scheefwoners de hoge huur niet kunnen betalen. Dit argument houdt echter geen stand. Voor huurders met een laag inkomen is de huurgrens voor een sociale huurwoning op het moment 710 euro. Als zij het kunnen betalen, dan kunnen de scheefwoners met een hoger inkomen dat ook. Het gaat hierbij om maar liefst 142 duizend mensen met een inkomen van 52.500 euro of hoger. Voor hen is 710 euro prima op te brengen.

In sommige gevallen zou de huur zelfs nog verder omhoog kunnen. Het maximum zou een kwart van het netto-loon moeten zijn. Die grens zorgt ervoor dat de huur nog prima te betalen is. De woningcorporaties zouden dit extra geld vervolgens moeten gebruiken voor de nieuwbouw van woningen. Hierdoor wordt de krapte op de woningmarkt minder en worden de wachtlijsten automatisch korter.

Bron: fd.nl