Regels brandveiligheid schieten tekort bij verduurzaamde woningen en snellere bouwmethoden

6 mei 2024

Het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV) onderzocht recente branden in woningcomplexen en ontdekte dat de huidige bouwkundige brandveiligheidsregels niet adequaat zijn in het licht van moderne trends zoals verduurzaming en snelle bouwmethoden.

Branden onder de loepGrote brand in Amsterdams wooncomplex roept vragen op

Het NIPV analyseerde drie brandincidenten, waarbij opviel dat de brand zich onvoorspelbaar verspreidde via gevels of daken, waardoor deze lastig te bestrijden was. Een voorbeeld hiervan is de brand in de Arnhemse wijk Presikhaaf, waarbij dikke isolerende schillen en zonnepanelen de brandbestrijding bemoeilijkten.

Risico’s van modernisering

Moderne bouwmethoden, zoals luchtdichte constructies en toepassing van nieuwe installatieonderdelen zoals zonnepanelen, brengen nieuwe risico’s met zich mee bij brand. Dit bleek ook bij de brand in Amsterdam, waarbij een wooncomplex met opgetopte lagen door het gebruik van brandbare materialen de brand versnelde.

Impact van isolatiematerialen en holle ruimten

Bij alle onderzochte branden droegen isolatiematerialen en holle ruimten bij aan de snelle verspreiding van het vuur. De bestaande regels en brandtests houden onvoldoende rekening met deze moderne bouwtrends.

Noodzaak van herziening

Hoewel de brandveiligheidsregels na de Grenfellbrand in 2017 in Londen zijn aangescherpt voor hoge woongebouwen, blijven veel wooncomplexen in Nederland kwetsbaar. Het NIPV bepleit een herziening van de regels om ze aan te passen aan de hedendaagse bouwmethoden, met een nadruk op meer onderzoek en actualisatie van de voorschriften.

Bron: cobouw.nl