Rapport: de klimaatdoelstellingen voor 2030 staan zwaar onder druk

13 juli 2021

Uit een onlangs verschenen rapport blijkt dat de klimaatdoelstellingen die Nederland heeft ernstig onder druk staan. Het doel is om de uitstoot van CO2 in 2030 terug te dringen tot maximaal 15,3 miljoen ton. Met de huidige stand van zaken en voorgenomen maatregelen wordt deze doelstelling bij lange na niet gehaald. Het van het gas af halen van woningen ligt bijvoorbeeld niet op schema. Niet alleen vanwege de klimaatdoelen, maar ook vanwege het terugschroeven van de gaswinning in Groningen is dit een belangrijk doel. Tot 2030 moeten minimaal 1,5 miljoen woningen worden verduurzaamd. Die doelstelling zal bij lange na niet worden gehaald als het tempo van verduurzaming niet drastisch omhooggaat.

Rapport de klimaatdoelstellingen voor 2030 staan zwaar onder druk

Slechts 50% van de doelstelling wordt gehaald

Uit een rapport van adviesbureau Ecorys, in opdracht van de voorzitter van de Werkgroep voor de Verduurzaming van de Gebouwde Omgeving Maarten van Poelgeest blijkt dat met de huidige maatregelen de uitstoot van CO2 met circa 1,7 miljoen ton wordt verminderd in 2030. De doelstelling voor dit jaar is echter twee keer zo hoog, namelijk 3,4 miljoen ton. Van Poelgeest, voormalig wethouder namens GroenLinks in Amsterdam, hamert erop dat er meer actie nodig is vanuit de landelijke regering. De belasting op gas moet omhoog, die op elektriciteit juist omlaag, is zijn stelling. Daarnaast moet er meer haast gemaakt worden met verduurzaming. Niet alleen het gasloos maken van woningen en andere gebouwen, maar ook het isoleren en voorzien van zonnepanelen speelt hierbij een rol.

Forse subsidie en een gewijzigd belastingbeleid zijn nodig

Van Poelgeest pleit ervoor dat de nieuwe regering fors investeert in de verduurzaming. Alleen door flinke subsidies te geven op maatregelen zoals isolatie en de aanleg van alternatieve warmtesystemen kunnen ervoor zorgen dat de klimaatdoelstellingen worden gehaald. Er ligt niet alleen een opdracht voor 2030, maar ook voor 2050. In dat jaar zouden alle woningen en andere gebouwen in Nederland van het gas af moeten zijn. Als het kabinetsbesluit om de belasting op aardgas te verhogen dan moet de belasting op elektriciteit evenredig worden verlaagd. Alleen dan zullen woningeigenaren, vastgoedinvesteerders en corporaties de voordelen zien van verduurzaming. Van Poelgeest pleit ook voor afschaffing van de Verhuurdersheffing. Deze in 2013 ingestelde belasting voor woningcorporaties drukt zwaar op hun budgetten. Als deze belasting wordt afgeschaft is er meer financiële ruimte om sociale huurwoningen te verduurzamen.

Bron: Het Financieele Dagblad