Provincies bezorgd over onzekerheid stikstofgeld en vertraging bouwplannen

20 juli 2023

De voorgenomen oplossing voor de stikstofcrisis met een budget van ruim 24 miljard euro staat op losse schroeven na de val van het kabinet. Provincies maken zich zorgen over de gevolgen voor hun woningbouw- en infraplannen.

Onzekerheid over stikstoffonds

Door de politieke ontwikkelingen zijn veel voorgestelde maatregelen om de stikstofcrisis aan te pakken onzeker geworden. Het geplande stikstoffonds van 24,3 miljard euro, bedoeld voor het terugdringen van stikstofuitstoot, is een van de onzekere zaken. Daarnaast zijn verschillende voorstellen voor nieuwe en aangepaste regelgeving nog niet afgekaart. Deze onzekerheid zorgt voor onrust op provinciaal en regionaal niveau, omdat een aanzienlijk deel van het stikstoffonds bestemd is voor nieuwe gebiedsplannen die de basis vormen voor woningbouw-, energie- en infraprojecten in de regio’s.

Er gloort hoop voor talloze bouwprojecten na het stikstofbesluit

Stilstand in de bouwplannen

Provincie Noord-Holland ondervindt de gevolgen van de onzekerheid in gesprekken met gemeenten over stikstofmaatregelen en gebiedsontwikkelingen. Het ontbreken van duidelijkheid zorgt voor stilstand in de bouwprojecten, omdat er te weinig stikstofruimte is om deze door te laten gaan. De benodigde ruimte komt pas vrij wanneer natuurgebieden voldoende zijn hersteld en de zogeheten piekbelasters minder stikstof uitstoten. Met de vertraging van het stikstofbeleid vreest de provincie Noord-Holland dat vooral infraprojecten, zoals de aanpak van de snelweg A7/A8 Amsterdam-Hoorn en de Coenbrug op de A8 bij Zaanstad, verder vertraagd worden.

Onzekerheid in andere provincies

Ook in andere provincies, zoals Noord-Brabant, liggen veel projecten stil vanwege de ‘vergunningenstop’ die de provincie zichzelf heeft opgelegd. De val van het kabinet heeft geleid tot verdere vertraging in de besluitvorming en doorontwikkeling van provincies. De onrust zal naar verwachting voortduren, aangezien pas in september besluiten worden genomen over de voorgestelde fondsen en maatregelen. Het Interprovinciaal Overleg (IPO), de waterschappen en gemeenten hebben een oproep gedaan aan Kamerleden om door te pakken op dossiers zoals woningbouw en stikstof.

Provincies zetten door met plannen

Ondanks de onduidelijkheid gaan provincies door met het maken van plannen. Noord-Holland wil in september het ruimtelijk voorstel voor de provincie aanbieden aan demissionair minister De Jonge (Volkshuisvesting), waarin wordt aangegeven waar woningen, wegen en energievoorzieningen kunnen komen. De provincie hoopt dat besluiten die de woningbouw op korte termijn stimuleren, zonder vertraging doorgaan. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft aan dat de subsidie voor ‘schone’ bouwmachines (Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel) van 900 miljoen euro gevuld blijft, maar de ondertekening van het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen in oktober is nog onduidelijk.

Bron: cobouw.nl