Provincie roept nieuwbouw van kantoren een halt toe

17 december 2018

Sinds de economie na de crisis die in 2008 toesloeg weer opbloeit, worden er weer meer kantoren gebouwd. Zo zijn er vergaande plannen van vooral buitenlandse investeerders in de regio Rotterdam-Den Haag en in de provincie Utrecht. Maar daar wil Provinciale Staten van Utrecht en Zuid-Holland nu een stokje voor steken.

Leegstand bestaande panden

Bij de provincies bestaat vooral de angst dat oudere, reeds bestaande kantoorpanden, leeg komen te staan. Huurders trekken immers liever in een nieuw kantoor, dat is goed voor het imago van het bedrijf en ook vaak een verbetering van de werkomstandigheden voor de medewerkers. Daar komt nog bij dat de provincies willen voorkomen dat buitenlandse investeerders te veel invloed krijgen op het bouwbeleid in Nederland.

Provincie roept nieuwbouw van kantoren een halt toe

Locaties voor nieuwbouw

Provinciale Staten zijn ook niet te spreken over sommige bouwlocaties. Er wordt nu bijvoorbeeld bebouwing gepland in de regio Veenendaal, terwijl het volgens de provincie Utrecht logischer en wenselijker is om kantoorruimte te realiseren in de buurt van Utrecht CS. In de regio Rotterdam-Den Haag gaat het om maar liefst een miljoen vierkante meter bestaande of nieuw te bouwen kantoorruimte die wellicht niet doorgaat. Vergunningen die al zijn verleend worden ingetrokken of ze worden aangepast. Het gaat hier niet alleen om nieuwbouw maar ook om bestemmingswijziging van reeds bestaande panden. De ingrepen die de provincies nu doen zijn gebaseerd op het regionale belang. Gemeenten hebben in de afgelopen jaren meer bevoegdheden gekregen, maar kantoren hebben vaak een regionale functie, aldus een gedeputeerde van de provincie Utrecht.

Veranderde behoefte

Provincies willen inspelen op veranderende behoefte van bedrijven. Veel bedrijven willen geen kantoor meer langs de snelweg. Ze opteren nu voor kantoorruimte in het stadscentrum of in de buurt van een treinstation. Daarom worden nieuwbouwplannen voor kantoorpanden langs snelwegen nu geschrapt. Er wordt per situatie bekeken wat de beste oplossing is om behoefte en mogelijkheden af te stemmen en leegstand te voorkomen.

Bron: FD