Projectontwikkelaars trekken trukendoos open om nieuwbouwhuis te verkopen

10 juli 2023

Faseren en aanpassen van projecten

Door de trage verkoop van nieuwbouwwoningen zijn projectontwikkelaars creatief geworden. Ze knippen projecten op in kleinere delen om sneller aan de vereiste voorverkoopaantallen te voldoen en passen de woningen aan, bijvoorbeeld door duurdere woningen om te zetten naar goedkopere. Daarnaast proberen ze woningcorporaties te betrekken bij de projecten. Ondanks deze inspanningen blijft de nieuwbouwsector achter.

Problemen op de woningmarkt

De verkoop van nieuwbouwwoningen in Nederland is sterk afgenomen door factoren zoals de gestegen hypotheekrente. Mensen kunnen daardoor minder lenen voor de aankoop van een nieuwbouwwoning, die over het algemeen duurder is dan bestaande huizen. Dit heeft geleid tot zorgwekkend lage verkoopaantallen in de nieuwbouwsector.

Fors minder belangstelling voor nieuwbouw koopwoningen

Vertragingen en onzekerheden

Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen is vorig jaar met 25% gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Bovendien is het aantal afgegeven bouwvergunningen ook gedaald, wat weinig hoop biedt voor de toekomst. Er zijn momenteel vergunde huizen waarvan de bouw nog niet is begonnen, mede door de gestegen rente en langdurige bezwaarprocedures. Vertragingen worden ook verwacht in andere grote steden. Om deze problemen aan te pakken, zijn er initiatieven zoals doorbouwakkoorden tussen stadsbesturen, ontwikkelaars en bouwers. Daarnaast heeft de demissionaire minister van Volkshuisvesting, Hugo de Jonge, de Startbouwimpuls geïntroduceerd als een subsidie om vastzittende bouwprojecten te stimuleren.

Creatieve oplossingen van ontwikkelaars

Ontwikkelaars proberen kopers te overtuigen en passen hun plannen aan. Ze faseren projecten, beginnen met de bouw van goedkopere woningen en zetten grotere woningen om naar kleinere en betaalbaardere opties. Een andere strategie is het verkopen van woningen aan woningcorporaties of beleggers, wat weliswaar minder opbrengsten oplevert maar de voortgang van het project mogelijk maakt. Sommige ontwikkelaars nemen ook meer risico’s door te starten met de bouw voordat het vereiste aantal woningen is verkocht, in de hoop potentiële kopers over de streep te trekken. Daarnaast bieden ze garanties aan, zoals het opkopen van het oude huis als de koper het niet verkocht krijgt.

Uitdagingen voor ontwikkelaars

Ondanks alle inspanningen blijft het moeilijk voor ontwikkelaars om de woningbouw op peil te houden. Ze moeten intensief samenwerken met woningcorporaties en nieuwe afspraken maken met gemeenten om hun doelen te bereiken. De verkoop van nieuwbouwwoningen blijft een uitdaging in de huidige marktomstandigheden.

Bron: FD.nl