Problemen met energielabels

28 maart 2024

Het energielabel blijft onderwerp van discussie, met recente rapporten die aangeven dat een aanzienlijk percentage van zowel woningen als bedrijfspanden onjuiste labels heeft. Bedrijven die huurders helpen om correcte labels te verkrijgen en terugbetaling van te veel betaalde huur te eisen, zijn in opkomst.

Uitbreiding naar nieuwbouwprojectenHogere verkoopprijs voor woningen met gunstig energielabel

Problemen met energielabels zijn niet beperkt tot bestaande gebouwen; ze strekken zich ook uit tot nieuwbouwprojecten. Nieuwe financieringsmogelijkheden zijn gekoppeld aan de energieprestatie, waarbij hogere labels aanzienlijke financiële voordelen bieden, maar de normering en protocollen vertonen ernstige tekortkomingen.

Gebrek aan consistentie en juridische toetsing

Het Kenniscentrum Energieprestatie Gebouwde Omgeving (KEGO) ontvangt regelmatig vragen over de interpretatie van normen en opnameprotocollen. Het ontbreken van een uitgebreide juridische toets op alle relevante wet- en regelgeving voor energielabels is een grote omissie.

Onduidelijkheid en wijzigingen in normen

Normen en protocollen veranderen vaak, wat kan leiden tot inconsistenties tussen het toegekende label bij vergunning en het uiteindelijke label bij oplevering. Zelfs kleine administratieve aanpassingen kunnen leiden tot grote verschillen in het label, zonder technische afwijkingen.

Noodzaak van integrale juridische toets

Naast de aangekondigde fraudebestrijding is een integrale juridische toetsing nodig om misbruik te voorkomen en de betrouwbaarheid van energielabels te waarborgen.

Bron: cobouw.nl