Privatisering bouwtoezicht laat op zich wachten

25 juli 2017

Bron: Het Financieele Dagblad

De wet die ervoor zou zorgen dat het bouwtoezicht in handen zou komen van private partijen, is voorlopig uitgesteld. Op dit moment is de gemeente verantwoordelijk voor het bouwtoezicht. Het voorstel, dat in februari werd goedgekeurd door de Tweede Kamer, wilde het bouwtoezicht overhevelen naar private partijen.  Dit moest ervoor zorgen dat bouwers minder belast zijn met administratieve arbeid en dat de bouwleges dalen. Bovendien zouden er verschuivingen plaatsvinden in de aansprakelijkheid. Op dit moment moet de bewoner of opdrachtgever aantonen dat gebreken die zich na de oplevering voordoen, niet waargenomen konden worden. De aannemer wordt hiervoor in het wetsvoorstel aansprakelijk gesteld.

Dat de aansprakelijkheid van de aannemer zal worden vergroot, werd door de Lobbyorganisatie Bouwend Nederland niet goed ontvangen. Deze organisatie is van mening dat bouwen een juridisch gevecht gaat worden en stelt dat een professionele opdrachtgever zelf verantwoordelijk zou moeten zijn voor zijn ontwerpen. Het wetsvoorstel kon ook op kritiek rekenen van de vereniging van projectontwikkelaars, die vinden dat de aansprakelijkheid momenteel goed geregeld is.

Na enkele formele wijzigingen van het wetsvoorstel, waarin een grotere rol voor de gemeenten werd bepleit, groeide de kritiek, voornamelijk vanuit de bouwwethouders van de vier grote steden. Het risico dat de wet afgewezen zou worden groeide, waarop werd besloten de stemming uit te stellen. Ondanks dat de Wet Kwaliteitsborging Bouwen nog op zich wachten, wordt er in een aantal gemeenten al geëxperimenteerd met bouwtoezicht door een private partij. Of het bij experimenten blijft, is aan een nieuw kabinet.