De prijs van aardgas stijgt naar recordhoogte

11 oktober 2021

De winter is nog niet eens begonnen en nu al maken mensen zich zorgen over hun gas- en stroomrekening. De prijs van aardgas is na de zomer van 2021 in rap tempo omhoog gegaan. Begin oktober wordt er meer dan 100 euro per MWh betaald. Particulieren maken zich grote zorgen of ze de rekening voor het verwarmen van hun huis nog kunnen betalen. Bedrijven schalen de productie af omdat ze niet meer winstgevend kunnen produceren. Aluminiumproducent Aldel kwam hierdoor al landelijk in het nieuws. Niet alleen gas wordt duurder maar ook elektriciteit, omdat stroom vaak met behulp van aardgas wordt opgewekt.

De oorzaak van de stijgende gasprijs

Dat de prijs voor aardgas nu zo snel stijgt heeft meerdere oorzaken. De afgelopen maanden is er naar verhouding minder windenergie opgewekt. Daardoor moeten energiecentrales een beroep doen op aardgas om stroom op te wekken. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de behoefte aan gas daalde. Daardoor werd onder andere noodzakelijk onderhoud aan Noorse gasvelden uitgesteld. Vanwege de aardbevingen en de daarmee gepaard gaande schade werd de productie van aardgas in Groningen al flink teruggeschroefd. Deze moet in 2022 volledig stoppen zo is de afspraak. Vanwege een koud voorjaar kon er in 2021 weinig voorraad voor de winter worden aangelegd.

De prijs van aardgas stijgt naar recordhoogte

Rusland gemaand door het IEA

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) heeft Rusland op de vingers getikt. Het vermoeden bestaat dat Rusland de levering van vloeibaar gas aan Europa beperkt. Azië doet steeds meer beroep op aardgas vanwege de groeiende economie en is bereid om daarvoor een hogere prijs te betalen dan Europese landen. De gasbergingen zijn nu al aan de krappe kant. In Nederland ligt het percentage in oktober op 58%, dat is bijna het laagste in Europa. In voorgaande jaren had Nederland een gasvoorraad van meer dan 90% aan het begin van de winter. Bedrijven dringen inmiddels aan op snelle maatregelen van de regering om iets te doen aan de forse prijsstijgingen. Gebeurt er niets dan komen ook investeringen in verduurzaming in gevaar, want hiervoor is in eerste instantie ook gas nodig. Demissionair minister Hoekstra van Financiën heeft de Tweede Kamer inmiddels toegezegd naar de prijs van aardgas te zullen kijken. Een groot deel van de prijs per m3 bestaat uit belastingen.

Bron: Het Financieele Dagblad