Pleidooi voor duidelijker veiligheidssysteem voor de bouw

12 november 2021

Het veiligheidssysteem voor de bouw moet worden verbeterd, vinden Bouwend Nederland, de Metaalunie, Techniek Nederland en nog een aantal organisaties. Nu zijn er te veel regels waardoor er onduidelijkheid kan ontstaan. In 2014 werd de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) ondertekend door bouwondernemers en opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat. De regels werden sindsdien steeds aangevuld en uitgebreid. Met name de Veiligheidsladder is volgens bouworganisaties zowel een administratieve als financiële last.

Pleidooi voor duidelijker veiligheidssysteem voor de bouw

Bundeling van de veiligheidsregels

Bouworganisaties roepen de GCVB op om te bekijken of het mogelijk is om alle regels die gelden voor de aanbesteding en op de bouwplaats te bundelen. Hieruit moet dan een veiligheidssysteem voor de bouw komen dat werkbaar is. Dit voorstel komt in de plaats van het voornemen om de Veiligheidsladder vanaf 1 januari 2022 te implementeren. Dit laatste leidt volgens de initiatief nemende organisaties namelijk tot bureaucratie en onduidelijkheid.

Veiligheid staat niet ter discussie

Veel bedrijven werken nu al met VCA certificaten voor hun medewerkers. Daarnaast gelden er voor bepaalde sectoren extra protocollen als het om de veiligheid gaat. De organisaties die nu aan de bel trekken over het veiligheidssysteem in de bouw benadrukken dan ook dat de veiligheid voor medewerkers altijd op de eerste plaats komt. Het plan is nu dat de GCVB met de organisaties die om aanpassing hebben gevraagd in gesprek gaat om te zien of er overeenstemming kan worden bereikt over het implementeren van een systeem voor de veiligheid op de bouw dat minder administratieve en financiële belasting geeft voor bouworganisaties.

Bron: Cobouw