Pijplijn van Zorgprojecten: afnemende activiteit ondanks groeiende behoefte

3 juni 2024

Afname in zorgbouwprojecten

Het aantal bouwprojecten in de zorgsector is dit jaar met een kwart afgenomen, ondanks de groeiende vraag naar zorgvastgoed door de vergrijzing. Waar een jaar geleden nog 798 projecten gepland stonden, zijn dat er nu slechts 589 volgens de database Bouwberichten.

Groei van zorgvastgoedmarktHonderden bouwprojecten voor de zorg in Nederland

Zorgvastgoed is een groeimarkt, vooral door de toenemende behoefte aan appartementen en seniorenwoningen vanwege de vergrijzing. De afname in het aantal projecten is echter duidelijk zichtbaar: vorig jaar bevonden zich nog ruim driehonderd projecten in de signalerings- of initiatieffase, nu zijn dat er slechts 33.

Focus op woonzorgcomplexen

Het merendeel van de nieuwe zorgprojecten betreft woonzorgcomplexen. Dit sluit aan bij het overheidsbeleid dat erop gericht is zelfstandig wonen zo lang mogelijk te stimuleren, waardoor er veel extramuraal zorgvastgoed in de pijplijn zit. Bouwberichten categoriseert deze projecten in diverse subrubrieken, wat verklaart waarom het totaal aantal projecten in subrubrieken kan afwijken van het totaal aantal zorgprojecten.

Regionale verspreiding van bouwprojecten

De meeste bouwprojecten vinden plaats in Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. Gemeten naar oppervlakte van de bouwprojecten bestaat de top drie uit Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant. Dit zijn de provincies met de grootste bevolkingsaantallen en de snelst groeiende ouderenpopulaties. In dunbevolkte provincies zoals Friesland, Flevoland en Drenthe wordt het minst gebouwd.

Financiële categorisering van projecten

De afname van het aantal zorgprojecten is ook zichtbaar in de financiële categorisering. De grootste daling vond plaats in de categorie van bouwprojecten tussen de twee en vijf miljoen euro, met een afname van meer dan honderd projecten. Momenteel ligt de meerderheid van de projecten in de prijscategorie tussen de tien en vijftig miljoen euro.

Duurzaamheidsinitiatieven

Op het gebied van duurzaamheid zijn er verschuivingen zichtbaar. Waar in 2018 en 2019 zonne-energie de meest populaire verduurzamingsmaatregel was, hebben ledverlichting en PV-panelen die positie nu overgenomen. Het aantal projecten dat zonne-energie gebruikt, blijft stijgen, maar ledverlichting is momenteel de meest laagdrempelige en populaire maatregel.

Opleverdata en toekomstige trends

Het grootste gedeelte van de huidige pijplijn bestaat uit woonzorgcomplexen, en het aantal opleveringen van deze projecten zal tot 2025 toenemen. Daarnaast worden er steeds meer praktijkruimten en gezondheidscentra gebouwd. Beide categorieën blijven groeien en vormen een significante meerderheid van de nieuwe zorgbouwprojecten.

Belangrijkste marktspelers

In de onderstaande tabel zijn de drie grootste spelers in de Nederlandse zorgvastgoedmarkt opgenomen, gesegmenteerd naar rol. De rangschikking is gebaseerd op de totale ramingsbedragen van de projecten waaraan deze partijen deelnemen, van de fase van signalering tot en met oplevering.

Bron: cobouw.nl