Het past de overheid om nu terughoudend te zijn met verdere ingrepen

24 april 2024

Minister Hugo de Jonge staat voor diverse urgente uitdagingen in zijn laatste ambtstermijn, waaronder de noodzaak voor meer en veiliger bouwen, betaalbaar wonen en duurzame ontwikkeling van de bouwsector.

Terughoudendheid gebodenRabobank voorspelt verdere daling huizenprijzen in 2023

Hoewel actie dringend is, is het nu tijd voor de overheid om terughoudend te zijn met verdere ingrepen. Een opeenstapeling van maatregelen kan de situatie eerder complexer maken en overhaaste invoering kan schade veroorzaken, zoals bij de afschaffing van de basisbeurs in het hoger onderwijs.

Uitstel van wetgeving

De Jonge heeft besloten om enkele wetsvoorstellen en maatregelen uit te stellen, waaronder de Wet kwaliteitsborging bouwen, de Wet betaalbare huur en de aanscherping van de Milieuprestatie gebouwen. Dit biedt de politiek de kans om een gedegen analyse te maken van de mogelijke effecten van deze wetten.

Voordelen van uitstel

Hoewel uitstel oplossingen voor acute problemen kan vertragen, biedt het wel meer zekerheid, voorspelbaarheid en kans op effectief beleid. Het tempo van veranderingen in de bouwsector rechtvaardigt een zorgvuldiger proces van wetswijzigingen, los van politieke druk en marktnoden.

Bron: cobouw.nl