Partners in ‘betoncrime’ claimen doorbraak: CO2-neutrale kubus in de maak

22 december 2023

Dorien Staal en Niki Loonen vs. traditioneel beton

Dorien Staal en Niki Loonen zijn de uitdaging aangegaan om traditioneel beton te transformeren naar een CO2-neutrale variant. Na maanden van experimenten en testen claimen ze nu de primeur.

Het laboratoriumproces: op zoek naar klimaatneutraal beton

Traditioneel beton moet worden getest op sterkte, en dit proces vereist herhaalde tests na 24 uur, een week en 28 dagen. In het laboratorium van Voorbij Prefab in Amsterdam hebben Staal en Loonen met betontechnoloog Ruud Out intensief gewerkt aan het ontwikkelen van een recept voor klimaatneutraal beton.

Partners in crime voor duurzaam beton: ambitie van Staal en Loonen

Dorien Staal, directeur van Voorbij Prefab, en betonadviseur Niki Loonen hebben als partners in crime gestreefd naar een CO2-neutraal betonrecept, ondanks de uitdagingen van de betonsector waar een gemiddeld betonmengsel nog altijd 200 kilogram kooldioxide per kuub uitstoot.

Doorbraak: CO2-neutraal betonblok gerealiseerd

Na uitgebreide testen en experimenten kunnen Staal en Loonen nu een doorbraak claimen. Het ontwikkelde klimaatvriendelijke beton is niet alleen sterker dan vereist maar slaat zelfs 3 kilogram CO2 per kuub op, in tegenstelling tot de gebruikelijke uitstoot.

Het geheimzinnige recept: ingrediënten van het CO2-neutrale beton

Het precieze recept wordt nog niet volledig onthuld, maar het mengsel bevat geoptimaliseerd alkalisch geactiveerd zelfverdichtend beton, betongranulaat van Renewi, Freesand van Urban Mine, gecarbonateerde gerecyclede betonfines van Heidelberg, Ecocem Superfine, en CO2-negatief koolstof van Clim@add.

Opschaling en toekomstige toepassingen: een hoopvol verhaal

Staal en Loonen benadrukken dat hun missie nog niet is volbracht. Ze moeten nu opschalen en investeerders aantrekken. Ondanks mogelijke aanpassingen aan de kleur van het beton (antraciet) beschouwen ze dit als een belangrijk moment voor de betonsector die in 2030 CO2-neutraal wil zijn. De verwachting is dat het nieuwe mengsel geschikt is voor diverse bouwtoepassingen, van wanden tot vloeren en zelfs pijlers van gebouwen.

Met dit experiment delen Staal en Loonen een hoopvol verhaal voor de betonsector, waarbij ogenschijnlijk onmogelijke doelen zijn bereikt. Deze doorbraak wordt gezien als een belangrijke stap richting een duurzamere toekomst voor de bouwindustrie.

Bron: cobouw.nl