Onder één dak met ex-daklozen

2 februari 2018

Gemengd wonen werkt. Het plaatsen van kwetsbare mensen tussen reguliere huurders heeft een positieve werking op het wonen en op de bewoners.

Gemengd wonen

Vijftien jaar geleden begon in het Utrechtse Leidsche Rijn één van Nederlands eerste vormen van gemengd wonen: ’t Groene Sticht.  Hierbij kwamen ex-daklozen onder één dak met de gewone huurders te wonen. Daarna schoten de projecten als paddenstoelen uit de grond en telt Nederland nu wel tientallen van dit soort woonvormen.

Eenzaamheid bestrijden

Politicoloog Maarten Davelaar doet onderzoek naar verschillende maatschappelijke opgave. Het afgelopen anderhalf jaar deed hij onderzoek naar Utrechtse projecten met gemengd wonen. Het doel van de projecten is het tegengaan van eenzaamheid en de deelname van kwetsbare mensen aan de samenleving bevorderen. Volgens Davelaar draagt deze woonvorm bij aan de deelname van mensen met sociale, psychische en verslavingsproblemen. Daarnaast vermindert het ook de eenzaamheid en voelen kwetsbare bewoners zich eerder gezien en geaccepteerd.

Vooroordelen over ex-daklozen bijstellen

Uit een onderzoek dat vorig jaar is uitgevoerd blijkt dat gemengd wonen op wijkniveau niet zoveel oplevert, maar volgens Davelaar is dit niet te vergelijken met de Utrechtse projecten. Een wijk is immers veel groter. Deze woonvorm gaat niet overal goed, dat is wel eerder gebleken, maar toch hebben de meeste bewoners er vooral baat bij. Niet alleen de kwetsbare mensen, maar ook de normale huurders stellen vooroordelen bij over de groep waarmee ze samenwonen.

Bron: NRC