Ondanks verzet van actiegroepen stemt gemeenteraad Tilburg in met nieuw bedrijventerrein

23 november 2021

De gemeenteraad van Tilburg heeft ingestemd met de aanleg van een 194 ha groot bedrijventerrein. Tegenstanders protesteerden fel tegen de plannen. Zij vrezen dat op het terrein enorme distributiecentra komen. Dat de raad nu heeft ingestemd betekent overigens nog niet dat het bedrijventerrein er zonder meer gaat komen. Verschillende actiegroepen hebben al aangekondigd dat ze het besluit bij de Raad van State zullen aanvechten.

Twintig jaar discussie

Over de inrichting van het gebied Wijkevoort wordt al twintig jaar gediscussieerd. Het is nu nog een open terrein maar dat moet dus plaatsmaken voor bedrijfsruimtes. Tilburg is een belangrijk knooppunt op de distributieroute vanuit de havens van Rotterdam naar Duitsland. Niet alleen in Tilburg maar ook in andere Brabantse gemeenten waar de route langs loopt worden discussies gevoerd over het bouwen van enorme distributiecentra voor onder andere grote webwinkels. In Brabant is nu al 12 mln. vierkante meter aan distributiecentra gevestigd.

Ondanks verzet van actiegroepen stemt gemeenteraad Tilburg in met nieuw bedrijventerrein

Geen verdere ‘verdozing’

Distributiecentra zijn niet bepaald architectonische hoogstandjes. Omwonenden van het nieuw in te richten bedrijventerrein vrezen dan ook verdere ‘verdozing’ van de omgeving. Eén ding hebben de protesten tegen Wijkevoort al wel opgeleverd: Op het bedrijventerrein komt meer ruimte dan voorheen was voorzien voor kleinere bedrijven. Het lokale mkb kampt met een tekort aan ruimte en dat kan deels worden opgelost door op het nieuwe bedrijventerrein ook ruimte voor kleinere bedrijven te reserveren. Maar dat er ‘megaloodsen’ zullen komen is volgens de tegenstanders zeker.

Bron: Het Financieele Dagblad