Off-grid wonen: bijzondere woonvormen in Groningen

10 augustus 2023

Vrijplaatsen voor off-grid wonen

In Groningen moedigt het beleid off-grid wonen aan, wat heeft geleid tot gemeenschappen van mensen die in aangepaste woonwagens en andere creatieve bouwsels leven. Deze vrijplaatsen bieden goedkope huisvesting en trekken veel belangstelling, vooral in een krappe woningmarkt. Het verlangen naar vrijheid en gemeenschapszin stimuleert deze bijzondere woonvormen.

Een gemeenschap van ‘buitengewoners’

Een groep bewoners genaamd ‘buitengewoners’ leeft al 33 jaar in een gebied genaamd Bangewheer aan de rand van Groningen. Hier wonen circusartiesten, kunstenaars en andere vrije geesten in omgebouwde woonwagens en bussen. De gemeenschap is hecht en ondersteunend, maar het vereist specifieke eigenschappen om hier te kunnen wonen.

De uitdagingen en voordelen

Het off-grid leven biedt vrijheid en contact met de natuur, maar het vergt ook inzet en creativiteit. Bewoners moeten vaak hun eigen voorzieningen opzetten, zoals waterzuivering en afvalbeheer. Dit soort wonen trekt mensen aan die niet passen in het reguliere huisvestingsaanbod en die een alternatieve levensstijl omarmen.

Groeiende belangstelling en gemeentebeleid

Off-grid wonen heeft een groeiende belangstelling in Groningen en andere delen van Nederland, wat heeft geleid tot lange wachtlijsten voor beschikbare plekken. Gemeenten hebben hun beleid aangepast om deze bijzondere woonvormen te ondersteunen en te reguleren, en hebben locaties aangewezen voor off-grid en alternatieve huisvesting.

Uitdagingen en toekomstperspectieven

Hoewel er steeds meer belangstelling is voor off-grid wonen, zijn er ook uitdagingen. Niet iedereen staat open voor bijzondere buren en sommige initiatieven worden geconfronteerd met tegenstand van de lokale gemeenschap. Desondanks blijft de behoefte aan alternatieve woonvormen groeien en evolueren.

De toekomst van off-grid wonen

De trend van off-grid wonen in Groningen en daarbuiten lijkt zich voort te zetten. Mensen worden aangetrokken door de vrijheid en gemeenschapszin die deze woonvormen bieden. Het beleid van gemeenten evolueert om deze trend te ondersteunen, wat resulteert in een gevarieerd aanbod van bijzondere woonvormen voor mensen die op zoek zijn naar een alternatieve manier van leven.

Bron: nrc.nl