Nudgen en boosten: het onbewust sturen van gewenst gedrag

20 december 2021

Steeds meer bedrijven en ook plaatsen waar mensen samenkomen passen nudgen toe. Nudgen is het stimuleren van gewenst gedrag door middel van subtiele prikkels. Een voorbeeld: Als in de bedrijfskantine d gezonde producten vooraan liggen is de kans groter dat de bezoekers daarvoor kiezen. Naast nudgen wordt ook boosten toegepast. Bij boosten draait het er juist om dat iemand een weloverwogen en bewuste keuze maakt, gebaseerd op beschikbare informatie. De vraag is: wat werkt beter: nudgen of boosten?

Onderzoek naar handen wassen

In een Nederlands ziekenhuis werd een onderzoek gedaan naar handen wassen. Het is daarbij belangrijk te vermelden dat dit onderzoek plaatsvond voordat de coronacrisis uitbrak. Er werd gewerkt met posters. De ene groep verpleegkundigen kreeg een nudge poster. Daarop werden zij gestimuleerd om vooral hun handen te wassen, want dat was belangrijk. De andere groep kreeg een poster te zien waarop werd uitgelegd wat de gevolgen zijn van niet vaak genoeg handen wassen. Daarnaast werd een flyer uitgereikt waarin onder meer werd vermeld hoeveel mensen jaarlijks een ziekenhuisbacterie oplopen wat deels kan worden geweten aan een gebrek aan hygiëne bij het verzorgend personeel.

Nudgen en boosten het onbewust sturen van gewenst gedrag

De resultaten

De resultaten van dit onderzoek waren opmerkelijk. De nudge poster had een duidelijk effect. Het regelmatig handen wassen steeg van 57 naar 89%. De booster poster leek minder resultaat te hebben. Maar op de langere termijn had de booster toch meer effect. Nadat de posters werden weggehaald zakte de discipline in de nudge groep weer terug naar 75%. Maar in de booster groep bleef het percentage toenemen tot uiteindelijk 80%.

De onderzoekers waarschuwen er wel voor dat nu niet de conclusie moet worden getrokken dat nudgen ’dus’ minder goed werkt dan boosten. Het hangt van de situatie af welke manier van stimuleren tot gedragsverandering het beste aanslaat. Wil je het toepassen op een andere situatie dan moet je dus opnieuw een onderzoek doen om erachter te komen wat het beste effect heeft, nudgen of boosten.

Bron: NRC