Nu al anticiperen op toekomstige behoefte aan zorg voor ouderen

4 augustus 2020

De voorspellingen liegen er niet om. De komende decennia zal het aantal ouderen en dan vooral 80-plussers flink stijgen. Uit recent onderzoek blijkt dat er vanaf 2025 al een tekort van 16.000 verpleeghuisplekken en dat loopt de jaren daarna alleen maar verder op. Er moet beter en tijdiger worden ingespeeld op de veranderende maatschappij met ouderen die langer leven maar daardoor vaak ook langer zorg nodig hebben.

Geschikte woningen voor langer zelfstandig wonen

Het is belangrijk dat er geschikte huisvesting komt voor de ouderen die langer zelfstandig willen wonen. Nu al woont 92% van de mensen van 75 jaar en ouder nog zelfstandig. Dat is niet alleen het gevolg van strenge eisen voor toewijzing van een plaats in een verpleeghuis. Het komt ook omdat deze mensen zelf graag zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven. Uit onderzoek van de Rabobank blijkt dat er de komende decennia een tekort van minimaal 200.000 geschikte woningen voor ouderen zal zijn. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de verdere versobering van de toelating tot de verpleeghuiszorg.

Nu al anticiperen op toekomstige behoefte aan zorg voor ouderen

Waar moeten ouderenwoningen aan voldoen?

Wil Nederland de druk op de verpleeghuiszorg zoveel mogelijk verlichten dan moeten er geschikte huizen komen voor ouderen. Senioren wonen graag bij elkaar, bijvoorbeeld in een appartementencomplex, in woningen die ruim genoeg zijn, bijvoorbeeld voor gebruik van een rolstoel. Ook sociale contacten zijn belangrijk, niet alleen om vereenzaming tegen te gaan maar ook vanwege het vergroten van een gevoel van veiligheid. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende voorzieningen zijn zoals winkels en zorgvoorzieningen. Ouderen willen graag in hun eigen buurt hun leven kunnen leiden. Het is aan de gemeenten om hier een actieve rol in te spelen.

Bron: Stadszaken