Recordrendement voor kunststof zonnecel

27 augustus 2018

Chinese wetenschappers zijn er recent in geslaagd om met een kunststof zonnecel een rendement van maar liefst 17% te halen. Dit percentage zonne-energie kon worden omgezet in elektriciteit, een ongekende prestatie. Hoogleraar René Janssen van de TU Eindhoven is zeer enthousiast over deze ontwikkeling.

Zonnepanelen

De meeste zonnepanelen die momenteel op daken van huizen en gebouwen liggen hebben zonnecellen van silicium. Deze hebben een aanmerkelijk hogere opbrengst dan hun kunststof equivalent. Maar toch is er sprake van een positieve ontwikkeling nu er met een kunststof zonnecel zulke goede resultaten zijn bereikt.

Hernieuwde belangstelling

Enige jaren geleden was er veel belangstelling voor kunststof zonnecellen. Die interesse werd minder toen de prijs van silicium zonnecellen sterk daalde. Maar nu is aangetoond dat de kunststof zonnecel wel degelijk een hoog rendement kan opleveren hopen de Chinezen dat de interesse opnieuw zal stijgen. Er werd een zonnecel ontwikkeld die uit twee delen bestaat. De lichtdeeltjes, fotonen genaamd, worden door deze twee delen afzonderlijk opgevangen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen fotonen met een frequentie tussen 300 en 750 en met een bereik van 720 en 1050. Het spectrum van zichtbaar licht ligt tussen de 380 en 750.

Uitgekiende verbinding

De nieuwe kunststof zonnecel maakt gebruik van nieuwe verbindingen van materialen die in staat zijn om veel licht te vangen zodat de opbrengst aanzienlijk omhoog gaat ten opzichte van eerdere pogingen om een kunststof zonnecel te ontwikkelen. Het is van groot belang dat de twee delen evenveel stroom leveren, want anders stokt de stroomleverantie. De nieuwe zonnecel is inmiddels geverifieerd dooreen Chinees keuringsinstituut en kan dus in productie worden genomen.

Bron: NRC.next