Nieuwe impuls van 1 miljard euro moet de woningbouw uit het slop halen

21 september 2021

Het kabinet stelt een nieuwe impuls voor de woningmarkt voor van 1 miljard euro. Op Prinsjesdag 2021 wordt bekendgemaakt dat het bedrag bedoeld is om de bouw van betaalbare woningen te kunnen versnellen. Zoals de laatste jaren gebruikelijk lekken de plannen die de regering heeft al ruim voor de derde dinsdag in september uit. Al eerder gaf het kabinet aan dat er geen diep ingrijpende maatregelen voor de woningmarkt zullen worden genomen. Gezien de demissionaire status van de regering wordt dit niet passend geacht. Maar de druk op de woningmarkt is dermate groot dat toch voor deze investering is gekozen.

Nieuwe impuls van 1 miljard euro moet de woningbouw uit het slop halen

Een tweede impuls voor de woningbouw

In 2019 werd ook al 1 miljard euro uitgetrokken voor het realiseren van betaalbare woningen. Gemeenten konden een bijdrage uit deze pot aanvragen als van een bouwproject minimaal 50% van de woningen in de categorie betaalbaar valt. Er werd gretig gebruik van gemaakt en daardoor was het budget inmiddels volledig uitgekeerd. Omdat de woningmarkt nog steeds kampt met een fors tekort heeft het kabinet nu besloten nogmaals 1 miljard euro beschikbaar te stellen. Of het bedrag alleen voor 2021 is bedoeld of voor meerdere jaren vermeldt het voorstel niet.

Bron: Het Financieele Dagblad