Nederland moet meer werk maken van circulair bouwen

18 juli 2022

In Nederland is circulair bouwen nog niet echt ingeburgerd. Er zijn wel kleinschalige projecten en innovatieve bedrijven die zich ermee bezighouden. Maar hergebruik van grondstoffen wordt nog lang niet op grote schaal toegepast. We moeten beginnen met het circulair slopen van gebouwen, want ook dat gebeurt nog steeds maar heel beperkt. Slechts 8% van de materialen die nu worden gebruikt zijn niet nieuw, zo luidt de conclusie in het Circularity Gap Report van Circle Economy dat in juni 2022 werd gepresenteerd.

Slim ontwerpen en bouwen levert forse winst op

Uit onderzoek blijkt dat bij de bouw van woningen en gebouwen tot wel 18% minder nieuw materiaal nodig is als er beter wordt gekeken naar de mogelijkheden voor circulair bouwen. Bijna de helft van de materialen die beschikbaar komen bij sloopwerkzaamheden kan worden hergebruikt voor nieuwbouw. Nu wordt dit materiaal gebruikt om wegen van fundering te voorzien, maar dat is natuurlijk niet de meest efficiënte manier van hergebruiken. De cijfers klinken veelbelovend, maar toch wordt er nog weinig mee gedaan. Dat is jammer, want Nederland kampt met een stikstofprobleem en grondstoffen zijn de laatste tijd fors in prijs gestegen.

Nederland moet meer werk maken van circulair bouwen

Weinig zicht op afvalstromen

Wat zorgelijk is, is dat er in Nederland nauwelijks zicht is op de afvalstromen voor bijvoorbeeld staal en beton. Rond de eeuwwisseling stopte Nederland met het actief monitoren van de hoeveelheden afval per sector. Maar schattingen laten zien dat de bouw verantwoordelijk is voor 40% van het geproduceerde afval. 50 procent van alle materialen die worden verwerkt gaat naar de bouw. Dit zijn wereldwijde cijfers, maar deze zijn ook in Nederland van toepassing. Wegen funderen met bouwafval is weliswaar efficiënt, maar deze materialen worden dus niet hergebruikt voor de bouw, waardoor er nieuw materiaal moet worden geproduceerd.

Circulaire maatschappij vanaf 2050

De overheid heeft de ambitie uitgesproken dat we vanaf 2050 in een volledig circulaire maatschappij leven. Dat is een nobel streven, maar het ligt te ver in de toekomst om daar nu al concrete conclusies aan te verbinden. Er moet volgens de schrijvers van het Circularity Gap Report nu actie worden ondernomen om een serieuze start te maken met circulair bouwen. Winkelketen Action is nu al bezig om zo veel mogelijk circulair geproduceerde producten in te kopen. Ondanks dat weet de keten de prijzen laag te houden, dit is immers hun core business. Als de Action in staat is om dit beleid te realiseren dan moet dat in de bouwsector ook gaan lukken, zo is de algemene opinie.

Bron: Cobouw