Nederland moet beter anticiperen op stijgende zeespiegel met infrastructuur plannen

23 februari 2021

Volgens deskundigen houdt Nederland niet genoeg rekening met de stijgende zeespiegel bij het maken van plannen voor de toekomst als het  gaat om infrastructuur. Hiervoor wordt de komende 30 jaar zo’n 900 miljoen euro vrijgemaakt. De stijging van de zeespiegel wordt in de plannen nergens genoemd. Advies- en ingenieursbureau Sweco waarschuwt de Nederlandse overheid dat bij de nu gemaakte plannen voor infrastructuur en woningbouw verkeerde keuzes worden gemaakt. Dit kan tot verstrekkende gevolgen leiden als de zeespiegel stijgt zoals verwacht. En voor nog grotere problemen als er sprake is van extreme stijging.

Hogere kosten voor hogere waterstanden

De plannen voor woningbouw en infrastructuur nemen uiteraard de nodige  ruimte in. Daardoor is het risico groot dat er geen ruimte en ook geen financiële middelen zijn om de problemen het hoofd te bieden. De stijgende zeespiegel wordt onvoldoende meegenomen bij de plannen, waardoor de kans groot is dat dit Nederland zal opbreken. De plannen die er nu liggen, ook voor de landbouw, groen en energietransitie, nemen zo’n 100.000 hectare ruimte in beslag. Niet eerder werden de lange termijn plannen zo duidelijk becijferd waarmee deze conclusies kunnen worden getrokken.

Nederland moet beter anticiperen op stijgende zeespiegel met infrastructuur plannen

Bouwen in laaggelegen provincies

Zo benadrukt Sweco dat een groot deel van de 800.000 woningen die Nederland wil bouwen in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland moeten komen. Deze zijn laaggelegen en vormen dus een risico op overstromingen, mede door de rivieren die door deze provincies stromen. Er zal geïnvesteerd moeten worden om problemen met een stijgende zeespiegel te voorkomen, vooral ook omdat Nederland de huidige vaarroutes wil openhouden vanwege de economische belangen. Woordvoerder Alex Hekman van Sweco adviseert de overheid dan ook om snel maatregelen te nemen. ‘Voor elke meter dat de zeespiegel stijgt, moet een dijk gemiddeld 20 meter worden verbreed’, licht hij toe. ‘Het is belangrijk om daar nu al rekening mee te houden om te voorkomen dat vanwege bebouwing of nieuwe wegen die aanpassingen niet meer mogelijk zijn’.

Stijging van de zeespiegel lastig te voorspellen

De stijging van de zeespiegel is lastig te voorspellen. Er wordt nu rekening gehouden met een stijging van maximaal 1 meter rond het jaar 2100. Maar er zijn ook berekeningen die uitgaan van 2 of 3 meter. Het is lastig om een nauwkeurige voorspelling te doen. Dit is afhankelijk van zeestromingen en van hoe snel de ijskappen smelten op Antarctica en Groenland. De uitstoot van CO2, of liever de vermindering daarvan, zal eveneens van invloed zijn. Berekeningen die sinds het jaar 2000 worden gemaakt zijn tot nu toe steeds bijgesteld omdat de stijgende zeespiegel sneller ging dan eerder was voorspeld.

Bron: Het Financieele Dagblad