Nederland groeit, vergrijst en wordt diverser binnen enkele decennia

21 juli 2020

Het CBS deed samen met het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) onderzoek naar de ontwikkeling van de Nederlandse bevolking op verzoek van de Tweede Kamer. Uit dit onderzoek blijkt dat er in 2050 tussen de 17 en 22 miljoen inwoners zijn in Nederland. De samenstelling van de bevolking wordt diverser als gevolg van immigratie. Maar we moeten ook rekening houden met een verdere vergrijzing.

Zeven scenario’s voor de bevolking van Nederland

Het onderzoek schetst 7 verschillende scenario’s voor de ontwikkeling van de Nederlandse bevolking in de komende decennia. Die gaan allemaal uit van vergrijzing, een toename van het aantal inwoners met een migratieachtergrond en een toename van het aantal huishoudens. Maar verschillen zijn er ook. Zo wordt rekening gehouden met een totale bevolking van tussen de 17 en 22 miljoen mensen. Aan die 17 miljoen zitten we nu al, het hangt dus af van bepaalde ontwikkelingen of de bevolkingsgroei verder zal stijgen en hoe snel dat gaat.

Nederland groeit, vergrijst en wordt diverser binnen enkele decennia

Toename van het aantal migranten

Het aantal migranten in Nederland zal vrijwel zeker stijgen. Het gaat dan om mensen van wie minimaal 1 ouder niet in Nederland is geboren. Momenteel bedraagt het aantal inwoners met een migratieachtergrond zo’n 24%. Dat aantal stijgt rond 2050 naar 30 tot 40%. Maar niet alleen door toename van het aantal migranten stijgt de bevolking. Het aantal tachtigplussers stijgt volgens de prognoses van 5 naar 10%. Er zijn meer huizen nodig omdat steeds meer mensen alleen wonen. Dit wordt veroorzaakt doordat 70-plussers langer zelfstandig blijven wonen.

Politieke keuzes voor de toekomst zijn noodzakelijk

Het rapport dwingt de politiek tot keuzes. Rechts zal pleiten voor minder immigratie. Maar dat zal gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt. Het stijgend aantal 80-plussers heeft gevolgen voor de kosten van zorg. De druk op de woningmarkt zal zeker niet afnemen. Dit zijn allemaal ontwikkelingen waar het kabinet de komende decennia mee aan de slag kan en waar de Tweede Kamer zeker nog vaak over zal debatteren.

Bron: NRC Next