Heeft Nederland Distributieland wel toekomst op de lange termijn?

25 oktober 2021

Nederland heeft zichzelf op de kaart gezet als hét land dat de logistiek in goede banen leidt. Maar deskundigen vragen zich nu af of die investeringen uiteindelijk het gewenste rendement oplevert. Wetenschappers zetten vraagtekens bij de enorme distributiehallen die verrijzen. De negatieve effecten daarvan zijn duidelijk. Het is de vraag of de voordelen voor de Nederlandse economie daar wel tegen opwegen. Nederland heeft zichzelf in de afgelopen decennia op de kaart gezet als distributieland en dat is een knappe prestatie. Maar wetenschappers van onder andere de TU Delft zijn van mening dat er nagedacht moet worden over aanpassingen voor de toekomst.

Nederland als toegevoegde waarde is vaak beperkt

Bepaalde effecten werken in het nadeel voor Nederland als het gaat om een vooraanstaande plaats in het logistieke landschap. De unieke ligging van Nederland blijft altijd een voordeel, maar er zijn ontwikkelingen die nadelig zijn. De stijging van de zeespiegel bijvoorbeeld, en overvloedige neerslag waar het scheepvaartverkeer hinder van heeft, zoals tijdens de watersnood in Zuid-Limburg in de zomer van 2021. De logistiek vraagt om banen waarvoor een hoger opleidingsniveau nodig is. De traditionele magazijnmedewerker die de hele dag met zijn heftruck in de weer is verdwijnt steeds meer. Computergestuurd orderpicken wint overal terrein.

Heeft Nederland Distributieland wel toekomst op de lange termijn

Verduurzaming in de logistiek

Bij het vernieuwen van de distributie in Nederland komt onvermijdelijk duurzaamheid aan de orde. Nederland moet proberen zijn leidende positie te behouden en tegelijkertijd maatregelen te nemen om in de toekomst verantwoord te blijven werken. In plaats van investeren in de distributie van elders geproduceerde producten moet Nederland zich meer richten op de circulaire maatschappij en dus op hergebruik van grondstoffen. Helaas lijkt de overheid dit nog niet te beseffen. Recent werd de Nationale Omgevingsvisie gepresenteerd en daaruit blijkt nergens dat er op een andere manier naar logistiek wordt gekeken. Nog steeds is het voornemen om te blijven investeren in reusachtige panden van waaruit goederen Europa in gevoerd kunnen worden, zowel over de weg als over het water.

Bron: Het Financieele Dagblad