Nationale Hypotheek Garantie (NHG): Ongebruikte Miljoenen voor Verduurzaming

17 januari 2024

Financiële Mogelijkheden voor Verduurzaming

De Stichting Nationale Hypotheek Garantie (NHG) pleit voor uitbreiding van de regeling, waarmee huiseigenaren meer geld kunnen lenen voor de verduurzaming van hun woning. Met een reserve van €1,7 miljard, voornamelijk opgebouwd door de gestegen huizenprijzen, wil NHG deze middelen inzetten om huizenkopers €25.000 extra te laten lenen voor duurzame verbeteringen.

NHG als Financiële Bescherming

NHG biedt huishoudens bescherming tegen financiële tegenvallers bij het kopen van een woning tot €435.000. Deze garantie verkleint de risico’s voor geldverstrekkers, waardoor huizenkopers met een NHG-hypotheek minder rente betalen dan bij een reguliere hypotheek.

Toenemende Reserves en Vermogensbeheer

Door de gestegen overwaardes op woningen en afnemende schadeclaims groeit de reservepot van NHG snel. Eind vorig jaar bedroeg deze reserve bijna €1,7 miljard. De stichting wil toestemming van het kabinet om deze reserves actiever in te zetten, aangezien het momenteel ‘dood geld’ is dat niet voor andere doeleinden gebruikt mag worden zonder goedkeuring van het Rijk.

Rol van NHG in de Bouwsector

Hoogleraar woningmarktsystemen aan de TU Delft, Peter Boelhouwer, oppert dat NHG zich meer zou moeten richten op het verstrekken van garanties en fondsen voor de bouw van nieuwe woningen, met name voor specifieke doelgroepen zoals ouderen, jongeren en mensen met middeninkomens.

Verduurzaming Stimuleren

NHG-bestuurder Carla Muters wil een deel van de reserve inzetten om huiseigenaren te stimuleren hun woningen te verduurzamen. Ze streeft naar een NHG-garantie op een extra lening van €25.000 voor verduurzamingsdoeleinden, waarbij kosten voor notarissen of taxaties worden verminderd om drempels te verlagen.

Kostenverlaging en Kritiek op Afdracht

NHG pleit ook voor het verlagen van de premie voor de garantieregeling, momenteel 0,6% van de koopsom. De helft van deze premie wordt sinds 2015 afgedragen aan het Rijk. Kritiek, onder andere vanuit de Vereniging Eigen Huis, richt zich op de NHG als ‘verdienmodel’ voor de overheid. Muters en critici suggereren een herziening van de afdracht aan het Rijk in verhouding tot de huidige risico’s.

Toekomstige Ontwikkelingen

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening werkt aan een ‘verbeterde’ manier om de afdracht te berekenen. Concrete uitspraken over de hoogte van de NHG-afdracht aan het Rijk in 2025 zijn nog niet gedaan.

Bron: NRC