Nationaal Daken Plan pleit voor meer groene daken op Nederlandse huizen en gebouwen

1 september 2020

Het Nationaal Daken Plan is een samenwerking tussen overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven. Samen willen ze ervoor zorgen dat meer daken in Nederland worden voorzien van groen. Een groen dak heeft vele voordelen. Deze brede coalitie wil ervoor zorgen dat meer mensen hiermee kennismaken en er enthousiast over worden. Er ligt inmiddels een plan van aanpak dat met verschillende ministeries wordt besproken. De verwachting is dat dit plan direct na de zomervakantie periode kan worden gepresenteerd. Onder andere de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Economische Zaken zijn bij het overleg betrokken.

Een belangrijke rol voor het dak bij verduurzaming

Nederland staat voor een belangrijke verduurzamingsopdracht. De herinrichting van daken met groen kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Het Nationaal Daken Plan ziet dit als één van de belangrijkste redenen waarom er haast gemaakt moet worden met het vergroenen en verduurzamen van daken. Daken kunnen een belangrijke bijdrage spelen doordat er energie kan worden opgewekt met zonnepanelen, maar een groen dak kan ook zorgen voor wateropslag en voor verkoeling. Daarnaast levert een groen dak een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit en daardoor aan het welzijn van mens en dier.

Nationaal Daken Plan pleit voor meer groene daken op Nederlandse huizen en gebouwen

400 vierkante kilometer plat dak beschikbaar in Nederland

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat er in Nederland zo’n 400 vierkante kilometer plat dak beschikbaar is voor verduurzaming. Alleen in de grote steden gaat het al om ruim 65 vierkante kilometer dak dat nu nog onbenut is. De ambities van het Nationaal Daken Plan zijn om de komende jaren 5% van de beschikbare vierkante kilometers plat dak te benutten. Daarnaast willen de initiatiefnemers dat 75% van de nieuwbouw met platte daken duurzaam wordt ingericht met een groen dak voor energie en waterbeheersing.

De kosten/baten verdeling is vaak nog een belemmering

Projectontwikkelaars en ook kopers en huurders van vastgoed zijn er steeds meer van doordrongen dat het belangrijk is om te verduurzamen. Dat dat kan met groene daken en zonnepanelen op de daken, daar is iedereen inmiddels wel van doordrongen. Maar de kosten en baten liggen nog ver uit elkaar. De grondprijs om te bouwen zou omlaag moeten, omdat de bouwers immers opdraaien voor de hogere kosten van groene daken. Hier moet verandering komen wil Nederland echt grote stappen maken met de verduurzaming. Juist omdat het klimaat verandert, met lange droge periodes afgewisseld met soms extreme regenval, moet hier tijdig op worden geanticipeerd. Juist groene daken kunnen dan een deel van de oplossing bieden door hemelwater op te slaan.

Bron: Cobouw.nl