Naoorlogse woningen kunnen goedkoper van het gas af

5 augustus 2019

De regering wil dat nog vóór 2030 anderhalf miljoen woningen ‘van het gas af’ gaan en overstappen op een duurzame manier voor verwarming en warmwatervoorziening. De kosten die hiermee gemoeid zijn schrikken veel huiseigenaren af. Maar er zijn mogelijkheden om een rijtjeshuis van na de oorlog op een relatief goedkope manier van het gas af te halen. Er is wel een belangrijke voorwaarde: de woning moet goed geïsoleerd zijn.

TKI Urban Energy: Voor € 35.000 kan een rijtjeshuis worden aangepast

Het TKI Urban Energy is een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken in het leven geroepen instituut. Het beheert subsidies voor innovaties om woningen duurzamer te maken. Zij hebben onderzoeken gedaan en zijn tot de conclusie gekomen dat het veel voordeliger mogelijk is om een woning van het gast af te halen dan aanvankelijk werd gedacht. Dit kan al voor een bedrag van 35.000 euro. Nog steeds een flinke som geld die voor veel huiseigenaren een probleem zal vormen, maar in ieder geval al wel veel lager dan aanvankelijk werd geraamd.

Naoorlogse woningen kunnen goedkoper van het gas af

2 Miljoen huizen goedkoper van het gas af

In Nederland staan ongeveer 2 miljoen woningen die voor deze methode in aanmerking kunnen komen. Dat is bijna 30% van alle woningen in Nederland die verduurzaamd moeten worden. Eerder werden bedragen genoemd tussen de 50.000 en 60.000 euro per woning. Een belangrijke ontwikkeling is bijvoorbeeld een hoog rendement warmtepomp. Die pomp kan dusdanig hoge temperaturen genereren dat alleen de CV ketel wordt vervangen en de bestaande radiatoren kunnen blijven hangen. Ook kan er gebruik worden gemaakt van zogenaamde ‘thermische’ zonnepanelen, die niet alleen stroom opwekken maar ook warmte. Een derde innovatie die besparing van kosten met zich meebrengt is extra dun isolatiemateriaal dat dezelfde kwaliteit biedt als bestaande materialen. Voorwaarde voor lagere kosten is wel dat er wordt gewerkt in projecten waarbij enkele honderden huizen tegelijk van het gas af gaan.

Kanttekeningen bij lagere kosten

De voorzitter van de Stichting Stroomversnelling, Ivo Opstelten, zet zijn vraagtekens bij de lagere kosten. Er wordt nu volgens hem alleen gefocust op de kosten van de aanpassingen om een woning van het gas af te krijgen. De bewoner wordt daarna wel geconfronteerd met hogere kosten. Ook is er geen bedrag meegenomen om het huis goed te isoleren. Volgens TKI Urban Energy kan er worden gefocust op wooncomfort. Dit door bijvoorbeeld alleen de benedenverdieping in de winter aangenaam warm te stoken en deze dus goed te isoleren. Hierdoor kan worden bespaard op de kosten. Overigens is er geen standaard oplossing en dus ook geen standaard prijs voor het aanpassen van een woning. Een huiseigenaar, of dit nu een woningstichting is of een particulier, zal hierin zijn eigen keuzes moeten maken.

Bron: Financieele Dagblad