De NAM moet vele miljoenen extra uitkeren aan Groningers wegens gederfd woongenot

6 december 2021

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is deels verantwoordelijk voor het vergoeden van aardbevingsschade als gevolg van de gaswinning in Groningen. De uit te keren vergoedingen pakken fors hoger uit dan eerder werd aangenomen. Dit komt omdat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) van mening is dat ook schade als gevolg van gederfd woongenot vergoed moet worden. De Hoge Raad deed in oktober 2021 uitspraak in een zaak, aangespannen door een groep gedupeerde Groningers. De Hoge Raad is met de eisers van mening dat inwoners van Groningen gemakkelijker een vergoeding moeten kunnen krijgen als hun huis door de aardgaswinning schade heeft opgelopen. Als gevolg hiervan zullen de schadevergoedingen naar verwachting honderden miljoenen hoger uitpakken dan aanvankelijk werd geraamd.

Schade als gevolg van gederfd woongenot

Al in 2014 werd een rechtszaak aangespannen tegen de NAM  voor het vergoeden van aardbevingsschade waar het gaat om gederfd woongenot. Na jaren procederen zijn de eisers nu in het gelijk gesteld. Dat betekent niet dat er nu binnen een paar maanden geld wordt overgemaakt. Er komt een commissie die naar verwachting halverwege 2022 met een plan van aanpak komt hoe gedupeerden een aanvraag kunnen indienen en hoeveel er per geval kan worden uitgekeerd. Eerder werd al duidelijk dat de NAM rekening moet houden met 8,4 miljard aan kosten voor het herstellen van schade en het versterken van woningen. Dat bedrag was al fors hoger dan waarmee rekening werd gehouden. De NAM moet 60% van de kosten voor zijn rekening nemen. Nu komen daar dus nog honderden miljoenen bij om huurders en huiseigenaren te compenseren voor gederfd woongenot.

Schade door minder woongenot

De regeling die nu aan de orde is heeft betrekking op gederfd woongenot. Hierbij gaat het dus niet om onveilige situaties, maar om omstandigheden waardoor je niet meer prettig in je huis woont. Gedacht moet worden aan scheuren in de muren die tocht veroorzaken. Of een kamer in je woning die je vanwege de schade niet meer kunt gebruiken. Ook bewoners die vanwege herstelwerkzaamheden tijdelijk hun woning uit moeten kunnen een beroep doen op een vergoeding. De advocaat die de gedupeerden bijstond, Pieter Huitema, is verheugd dat er na 7 jaar procederen een voor zijn cliënten gunstige uitspraak ligt. Het is echter nog wel afwachten hoe hoog de schadevergoedingen gaan worden. Huitema vindt de vergoeding voor psychische schade bijvoorbeeld te laag. Hij is dan ook zeer benieuwd naar de vergoeding van aardbevingsschade als het gaat om gederfd woongenot.

Bron: Het Financieele Dagblad