Waar moet een goede managementtheorie aan voldoen?

29 april 2019

Ben Tiggelaar, gedragsonderzoeker en trainer, heeft jarenlang een training managementtheorieën gegeven. Een belangrijk inzicht voor managers is bijvoorbeeld dat er in veel bedrijven ideeën leven die nooit kenbaar worden gemaakt door de bedenkers. De reden is dat zij zich niet veilig genoeg voelen om deze ideeën naar voren te brengen. Het is de taak van de manager om die veiligheid te garanderen.

Een managementidee moet makkelijk te onthouden en toe te passen zijn

Management-ideeën moeten eenvoudig toe te passen zijn. Een stroomschema wordt vaak gebruikt om het idee vorm te geven zodat het gemakkelijk in de praktijk toepasbaar is. Daarnaast moet een idee gemakkelijk te onthouden zijn. Alleen als medewerkers zonder er echt bij te hoeven nadenken een bepaalde theorie uitvoeren levert het immers tijdwinst en daardoor grotere efficiency op.

Een idee moet je gemakkelijk kunnen doorgeven

Een management idee is pas succesvol als het langer toepasbaar is. Natuurlijk kan het zo zijn dat een strategie moet worden bijgesteld. Maar het uitgangspunt moet overeind blijven. Daarmee komt de vierde pijler van een goed managementidee naar voren: het moet gemakkelijk kunnen worden doorgegeven aan nieuwe medewerkers. Ook als de oorspronkelijke bedenker allang niet meer bij het bedrijf werkt moet zijn of haar idee nog steeds worden uitgevoerd. Dan kun je spreken van een succes.