Minister Ollongren wil convenant met Aedes over de bouw van meer corporatiewoningen

17 november 2021

Minister Kasja Ollongren wil binnenkort om de tafel met Aedes, de overkoepelende organisatie van woningcorporaties. In ruil voor een verlaging van de zo gehate verhuurdersheffing wil de minister afspraken maken over de bouw van meer corporatiewoningen vanaf 2022. De minister hoopt hierover een convenant met concrete afspraken te kunnen sluiten. Na Prinsjesdag 2021 dwong de Tweede Kamer het kabinet om serieus te kijken naar de heffing voor verhuurders. De minister wil dit doen, maar daar moet dan wel wat tegenover staan.

Convenant met Aedes

In een convenant met Aedes hoopt de minister duidelijke afspraken te maken over de bouw van extra huurwoningen maar ook over de verduurzaming van bestaande corporatiewoningen. Hiervoor wordt de verhuurdersheffing dan met een extra bedrag van 500 miljoen euro verlaagd. Komend jaar bedragen de inkomsten voor het Rijk dan 1 miljard euro, tegenover 1,8 miljard in 2021. Ollongren hoopt op zeer korte termijn tot overeenstemming te komen met Aedes, in ieder geval nog voordat het Belastingplan 2022 in de Eerste Kamer wordt behandeld en hopelijk ook voordat de gesprekken over de formatie van een nieuw kabinet zijn afgerond. De verwachting is dat het nieuwe kabinet nog vóór het einde van het jaar met de koning op het bordes staat.

Minister Ollongren wil convenant met Aedes over de bouw van meer corporatiewoningen

Geen afschaffing verhuurdersheffing

De oppositie drong half november 2021 opnieuw aan op afschaffing van de verhuurdersheffing, of in ieder geval op verdere verlaging. Maar daar wilde Ollongren niet aan tegemoetkomen. Zij is van mening dat verdere besluitvorming over het al dan niet in stand houden van de heffing aan het volgende kabinet moet worden overgelaten, waarvan zij naar verwachting geen deel zal uitmaken. Een woordvoerder van Aedes laat weten dat de gesprekken over een convenant constructief verlopen. Of en zo ja welke afspraken kunnen worden gemaakt over zowel verduurzaming als nieuwbouw is uiteindelijk aan de leden.

Bron: Het Financieele Dagblad