Minister De Jonge wil meer ruimte voor ‘straatje erbij’ en gaat in gesprek met provincies

19 oktober 2023

Demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) wil de bouw aan de randen van steden en dorpen bevorderen. Hij gaat in overleg met provincies en vereenvoudigt landelijke regels als reactie op onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). De focus ligt op het creëren van kleinschalige bouwlocaties.

Stimuleren van buitenstedelijke bouwlocaties

Het EIB introduceerde vorig jaar het concept van ‘een straatje erbij’, waarbij aan de randen van de bebouwde omgeving 20 tot 50 woningen per locatie worden gebouwd. Uit het nieuwe EIB-onderzoek blijkt dat Noord-Holland 37.277 woningen kan bouwen volgens dit principe, een vijfde van de totale woningbouwopgave tot 2030 in de provincie. Minister De Jonge wil nu met provincies in gesprek om deze kleinschalige bouwlocaties te realiseren.

Belemmeringen en aanpassing van beleidskader

Gemeenten in Noord-Holland vinden veel locaties geschikt voor woningbouw, maar ervaren belemmeringen door de provinciale omgevingsverordening. Het EIB stelt dat aanpassing van het beleidskader vanuit de provincie essentieel is om kleine groene locaties mogelijk te maken. Minister De Jonge erkent de noodzaak om regels aan te passen en gaat in overleg met provincies.

Ondergrens voor de ladder van duurzame verstedelijking

De minister pleit voor aanpassingen aan de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’, die de beoordeling van nieuwe stedelijke ontwikkelingen regelt. Om kleinschalige woningbouw te vergemakkelijken, wil De Jonge een ondergrens van vijftig woningen toepassen, zodat de ladder niet van toepassing is op dergelijke projecten in het buitengebied.

Toekomstige afspraken en potentieel

Minister De Jonge wil eind dit jaar bestuurlijke afspraken maken met afzonderlijke provincies om kleinschalige locaties te realiseren. Hij benadrukt dat het doel is om locaties te benutten die anders ongebruikt blijven, waardoor de leefbaarheid wordt versterkt. Het EIB toont aan dat het potentieel voor deze aanpak in diverse provincies groot is.

Bron: cobouw.nl