Minister De Jonge: Vanaf 2024 komen er jaarlijks 100.000 woningen bij in Nederland

18 maart 2022

Minister De Jonge van VRO wil haast maken met het realiseren van nieuwe woningen in Nederland. Als het aan hem ligt worden er vanaf 2024 jaarlijks minimaal 100.000 nieuwe huizen opgeleverd. Deels nieuwbouw, maar ook gerealiseerd door het verbouwen van kantoren en winkelpanden. De nieuwbouw van woningen bestaat voor een deel uit flexwoningen die voor een korte periode ergens worden geplaatst. In maart 2022 presenteerde de minister zijn “Woon- een Bouwagenda”.

Afspraken met lagere overheden

Minister De Jonge denkt nog tot 2024 nodig te hebben om goede afspraken te maken met gemeenten en provincies en vastgoedinvesteerders om het streefgetal van 100.000 woningen per jaar te halen. Dat zijn zo’n 15.000 tot 20.000 woningen meer dan er nu per jaar worden gerealiseerd. Er wordt in eerste instantie ingezet op het plaatsen van flexwoningen en het transformeren van voormalige winkels en kantoren. Deze keuze wordt gemaakt omdat dit de snelste manier is om woningen te realiseren. De reguliere woningbouw moet vanaf 2025 worden opgeschaald, aldus De Jonge in zijn rapport.

Minister De Jonge Vanaf 2024 komen er jaarlijks 100000 woningen bij in Nederland

Betaalbare koop- en huurwoningen

De plannen van het ministerie van VRO voorzien in 900.000 nieuwe woningen tot 2030. Twee derde daarvan moet bestaan uit betaalbare huur- en koopwoningen. Een woning wordt als betaalbaar aangemerkt als de huur niet meer dan 1.000 euro per maand bedraagt. Een betaalbare koopwoning heeft een verkoopprijs die tot de NHG grens ligt, die anno 2022 op 355.000 euro staat. Een mogelijk knelpunt voor de haalbaarheid van de plannen is de oorlog in Oekraïne die in februari 2022 uitbrak door een inval van de Russen. De prijzen van bouwmaterialen zullen fors stijgen, zo is de verwachting. De hoge brandstof- en stroomprijzen spelen ook een negatieve rol. En dan heeft Nederland ook nog eens tienduizenden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen die gehuisvest moeten worden en waarvan nog niet duidelijk is of en zo ja wanneer ze terug kunnen keren.

Regie terug bij de landelijke overheid

Minister De Jonge wil nadrukkelijk de wens van de regering handhaven dat de landelijke overheid de regie over de huisvesting terug in handen krijgt. Hij wil goede prestatieafspraken maken met alle betrokken partijen zoals provincies, gemeenten, corporaties en investeerders. Alleen dan kan de woningnood die nu in Nederland heerst op een goede manier worden aangepakt, aldus De Jonge. In de loop van 2022 hoopt de minister nadere regelgeving te presenteren om de regierol van de overheid goed vorm te kunnen geven.

Bron: Het Financieele Dagblad