Minder subsidie voor aanschaf zonnepanelen, maar ze zijn nog steeds rendabel

22 augustus 2022

De subsidie voor zonnepanelen wordt versoberd. Dat klinkt misschien als slecht nieuws als je van plan was om binnenkort ook maar eens over te stappen. Maar volgens berekeningen is het nog steeds rendabel om voor deze manier van stroomvoorziening te kiezen. De investering is na gemiddeld 7 jaar terugverdiend. Dat is maar 1 jaar later als bij de huidige salderingsregeling. De nieuwe regels gaan in vanaf 2025.

4% winst in 25 jaar

Milieu Centraal, een onafhankelijk voorlichtingsbureau, heeft een berekening gemaakt die het plaatsen van zonnepanelen, ook met minder subsidie, nog steeds aantrekkelijk maakt. Na 25 jaar heeft de eigenaar hier net zo veel mee verdiend als met een spaarrekening waar 4% rente op wordt gegeven. Dit percentage is al sinds 2008 niet meer aan de orde voor spaartegoeden. TNO kwam al eerder tot dezelfde conclusie. Er moet wel een kanttekening worden geplaatst. Het rendement van de zonnepanelen is afhankelijk van gunstige plaatsing ten opzichte van het zonlicht. Daarnaast speelt de aanschafprijs een rol, evenals de prijs die moet worden betaald voor elektriciteit.

Minder subsidie voor aanschaf zonnepanelen, maar ze zijn nog steeds rendabel

Versobering subsidie

Al in 2020 stelde toenmalig minister Wiebes van Economische Zaken voor om de subsidieregeling voor zonnepanelen te versoberen. Hij was van mening dat er te veel subsidie naar bezitters van zonnepanelen ging terwijl andere initiatieven buiten de boot vielen. Maar het kabinet Rutte III viel en het voorstel werd niet meer behandeld. Huidig minister Jetten van Klimaat komt nu met een nieuw voorstel voor versobering vanaf 2025. Vanaf dat jaar mag slechts 64% van de opbrengst van zonnepanelen in mindering worden gebracht op het eigen verbruik. Voor de overige 36% ontvangt de eigenaar van het energiebedrijf een vergoeding. Hierdoor is er minder belastingvoordeel. In de jaren daarna wordt het percentage voor saldering verder afgebouwd totdat deze in 2031 is verdwenen. Vanaf dat jaar krijgt de eigenaar voor de opgewekte stroom een ‘redelijke vergoeding’, zo staat in de plannen.

Bron: NRC