Minder inspraak door burgers moet woningbouwplannen versnellen

9 mei 2022

Gemeenten willen dat burgers minder inspraak krijgen bij bouwplannen. Nu komt het regelmatig voor dat burgers bezwaar aantekenen tegen de bouw van woningen. Voordat dit bezwaar helemaal is uitgeprocedeerd zijn er soms jaren verstreken. Soms gaat het zelfs om maar 1 persoon die niet eens in de desbetreffende gemeente woonachtig is, maar bezwaar maakt om redenen van milieu of natuurbescherming. De procedure bij de Raad van State zou moeten kunnen worden opgeschort, onder andere om sneller woningbouw voor vluchtelingen te kunnen realiseren.

Flexwoningen

Gemeenten willen met name investeren in flexwoningen. Die kunnen snel worden neergezet en minstens 5 jaar dienst doen. Door de inspraak van burgers tijdelijk te beperken kunnen op die manier bouwplannen versneld worden uitgevoerd. Zowel vluchtelingen als Nederlandse woningzoekenden kunnen dan veel sneller aan huisvesting worden geholpen, ook al gaat het in eerste instantie om tijdelijke woningen. Een ‘kopgroep’ binnen de VNG, bestaande uit een aantal grotere Nederlandse gemeenten dringt hier bij het kabinet op aan. In deze ‘kopgroep’ hebben onder andere de burgemeesters Van Zanen van Den Haag en Bruls van Nijmegen zitting.

Minder inspraak door burgers moet woningbouwplannen versnellen

Gedwongen opvang vluchtelingen

Staatssecretaris Eric van den Berg voor Asiel en Migratie wil gemeenten dwingen om vluchtelingen op te vangen en hier speciale wetgeving voor maken. Vanuit de kopgroep wordt hij bij voorbaat gewaarschuwd dat hiervoor absoluut geen draagvlak is binnen de meeste gemeenten. Naast het opheffen van de mogelijkheid voor bezwaar door burgers voor woningbouw pleit de kopgroep er ook voor dat gemeenten meer ondersteuning krijgen. Daarbij gaat het niet alleen om woningbouw. De dienstverlening aan burgers staat onder druk omdat gemeenten worden geconfronteerd met de opvang van tienduizenden vluchtelingen uit Oekraïne. Deze mensen kunnen hopelijk op enig moment weer terug naar huis, maar voorlopig is daar nog geen sprake van. Er zouden bijvoorbeeld Rijksambtenaren voor enkele dagen per week vrijgemaakt kunnen worden om gemeenten te ondersteunen. Bijkomend voordeel is dat zij dan met eigen ogen kunnen zien hoe de situatie bij deze gemeenten is qua personele bezetting en werkdruk.

Bron: NRC