Bijna kwart kantoren Amsterdam voldoet nog niet aan energielabel C verplichting

28 augustus 2023

Verbetering in energielabels voor kantoren

Een positieve ontwikkeling is zichtbaar in Amsterdam en omgeving, waar ruim 75% van de eigenaren van kantoren nu voldoet aan de wettelijke vereiste van minimaal energielabel C. Deze vooruitgang komt nadat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in februari meldde dat bijna de helft van de kantoren niet aan deze norm voldeed. Het energielabel C is sinds 1 januari verplicht voor kantoren met een oppervlakte van meer dan 100 vierkante meter, dit initiatief wordt gedreven door de overheid om energiezuinigheid te stimuleren. Dit betekent wel dat bijna een kwart van de kantoren in Amsterdam dus nog steeds niet voldoet aan de verplichtingen.

Kantoortuin maakt medewerkers ziek

Toezicht en uitzonderingen

Het toezicht van omgevingsdiensten richt zich vooral op de grotere kantoren. Honderd bedrijven hebben vrijstelling gekregen, bijvoorbeeld omdat ze op de monumentenlijst staan. In situaties waarin kantoren niet voldoen aan de eisen, heeft de omgevingsdienst ondernemingen ingelicht dat ze een dwangsom kunnen verwachten.

Positieve stap in richting duurzaamheid

Deze recente vooruitgang in het verkrijgen van energielabel C voor kantoren in Amsterdam draagt bij aan duurzaamheidsdoelen. Het bevorderen van energie-efficiëntie is een belangrijke stap in de richting van een milieubewuste en energiezuinige toekomst. Het aanzienlijke aantal kantooreigenaren dat de norm haalt, toont de groeiende betrokkenheid bij duurzaamheid in de regio aan.

Bron: nrc.nl