Meer groen in de stad gaat nog niet ver genoeg

5 augustus 2019

Groen in de stad is een hot item en dat zal de komende jaren alleen nog maar sterker worden. In steeds meer steden verschijnen daktuinen, verticale tuinen en andere soorten stedelijke begroeiing om de stad een meer natuurlijke uitstraling te geven. De beroemde Hangende Tuinen van Babylon zijn er een sprekend voorbeeld van, en dit principe vindt nu ook in veel Nederlandse steden steeds meer navolging. Overigens is er nooit bewijs gevonden dat deze beroemde tuinen daadwerkelijk hebben bestaan. Dat is anders met de Bosco Verticale in Milaan. Deze flats, opgefleurd met 900 bomen zijn een opvallende verschijning in de stad.

Toenemende verstedelijking vraagt om meer aandacht

De verstedelijking neemt nog steeds toe. Er is immers een groeiende behoefte aan woningen en ook aan bedrijfs- en kantoorruimte. Dat gaat ten koste van het groen in de stad. Het groeiende besef dat groen in de stad belangrijk is zorgt ervoor dat er op steeds meer creatieve manieren wordt gewerkt aan een zo natuurlijk mogelijke uitstraling van de steden. Klimaatverandering en luchtverontreiniging zijn de alarmerende ontwikkelingen die ervoor zorgen dat architecten kiezen voor meer groen in de steden. Het grondwater moet worden afgevoerd en dat wordt een steeds groter probleem als er alles betegeld en bestraat is en steden veranderen in beton en glas om toch vooral maar zo veel mogelijk woningen en bedrijfsruimtes te kunnen herbergen.

Meer groen in de stad gaat nog niet ver genoeg

Particuliere initiatieven voor meer groen

Ook particuliere huizenbezitters denken na over verduurzaming. Daken worden bekleed met groen om ervoor te zorgen dat insecten weer terugkomen. Woningen moeten verduurzaamd worden, maar sommige huizenkopers gaan verder dan isolatie en zonnepanelen. Zij willen graag hun eigen steentje bijdragen aan meer groen in de stad. De bijen en andere insecten die door de verstedelijking ernstig worden bedreigd krijgen zo weer meer leefgebied terug. Het mes snijdt overigens aan meerdere kanten. Gemeenten geven voor het aanbrengen van een ‘groen’ dak soms subsidie, en bovendien zorgt zo’n dakbekleding voor extra isolatie en dus energiebesparing. Maar het belangrijkste is dat er meer groen in de stad is waardoor er meer variatie in planten en dieren blijft en bedreigde diersoorten meer kans krijgen om te overleven in de stad.

De mentaliteit van de stad moet veranderen

Vroeger waren steden een bron van bedrijvigheid, educatie en cultuur. Daarvoor ging je je naar de stad. Wilde je groen zien dan moest je er op uit trekken, de polder of het bos in. Maar die polders worden steeds zeldzamer En dus moet er ook in de steden meer groen komen. Een onderhoudsarm groen dak is daar een goed voorbeeld van. De huiseigenaren die daar nu voor kiezen worden als ware trendsetters gezien. Ook zonder groene vingers kun je een voor meer groen in de stad zorgen door je huis te ‘bekleden’ met een daktuin. ‘Het groeit vanzelf’, zegt een bewoner van een vrijstaand huis met daktuin, ‘je hoeft echt niet iedere week het dak op om de tuin te onderhouden, alleen sproeien in de zomer als het langdurig droog is’. We zullen zien in hoeverre deze trend zich in de toekomst verder gaat verspreiden.
Bron: Financieele Dagblad