Meer betrokkenheid van VvE’s bij de energietransitie bepleit

21 september 2020

De energietransitie is een omvangrijke operatie met een grote impact voor veel huiseigenaren. Verenigingen van Eigenaren zouden meer bij deze energietransitie moeten worden betrokken. Zonder goed overleg met de VvE’s wordt het namelijk erg lastig om verduurzaming op grotere schaal door te voeren. Zo’n 20% van het totale woningaanbod valt onder de verantwoordelijkheid van VvE’s. In de  grote steden is het zelfs de helft van de woningen. Toch vindt er nauwelijks overleg plaats met deze vertegenwoordigers van huizenbezitters.

De versnippering van eigendom is een knelpunt

Verenigingen van eigenaren hebben het bij de energietransitie op meerdere punten lastig. Niet alleen worden ze bij het overleg overgeslagen door gemeenten en andere overkoepelende organisaties. Ook huis- en appartement eigenaren voelen geen binding met de VvE. Die wordt hooguit ingeschakeld als er overlast is van buren, als de lift niet werkt of als de galerij niet schoon is. Een grote VvE kan vaak nog wel invloed uitoefenen. Maar er zijn ook VvE’s die bestaan uit slechts enkele huizen. Die zijn vaak niet capabel om een volwaardige gesprekspartner te zijn. De versnippering maakt overleg ook lastig. Een huizenblok met enkele tientallen huizen en 8 VvE’s is een uitdaging als het gaat om breed overleg over verduurzaming.

Meer betrokkenheid van VvE’s bij de energietransitie bepleit
Redactionele bronvermelding: Maarten Zeehandelaar / Shutterstock.com

Besluitvorming bij VvE’s is vaak complex

Niet alleen woningcorporaties en marktpartijen vinden VvE’s vaak maar lastig. Hun besluitvormingsprocedures zijn vaak erg tijdrovend. Doordat ook veel bewoners/eigenaren geen belangstelling hebben voor de VvE komen ze maar zelden opdagen bij vergaderingen. Daardoor is er vaak onvoldoende quorum aanwezig om geldige besluiten te nemen. Een tweede vergadering is dan nodig. Hier kunnen veel besluiten dan worden genomen ongeacht het aantal aanwezigen. Gaat het echter om essentiële zaken, dan is hiervoor vaak een essentiële meerderheid van bijvoorbeeld 2/3 nodig.

Vereenvoudiging van procedures bij VvE’s kan de oplossing zijn

Een oplossing kan zijn dat Verenigingen van Eigenaren bij de energietransitie en andere verduurzamingszaken de procedure kunnen aanpassen. Als er geen 50% of zelfs 2/3 meerderheid nodig is kan de besluitvorming sneller plaatsvinden. In de Tweede Kamer of gemeenteraden worden immers ook besluiten genomen zonder dat een ruime meerderheid van de kiesgerechtigden daar achter staat. Bij verkiezingen komt immers soms niet eens de helft van hen opdagen.

Bron: Stadszaken.nl