Meer aandacht besteden aan positieve ervaringen heeft positieve effecten

16 september 2021

Ben Tiggelaar gaat in zijn column in NRC Next in op het kapitaliseren van positieve ervaringen. De maatschappij is nu vooral ingesteld op het oplossen van problemen. Door ook en vooral aandacht te schenken aan dat wat wel goed gaat, kan een positief effect worden bereikt. Mensen delen graag dat wat goed gaat. Of dat inderdaad een goede invloed heeft op hoe ze zich voelen, hangt vooral af van de reactie die ze krijgen. Shelly Gable, als psycholoog verbonden aan de universiteit van Californië, doet al twee decennia onderzoek naar de invloed van het delen van positieve ervaringen. Ook zij is ervan overtuigd dat dit goed is voor onze psyche.

Meer aandacht besteden aan positieve ervaringen heeft positieve effecten

Vier manieren om op nieuws te reageren

Shelly Gable maakte een schema van hoe mensen op een mededeling kunnen reageren. Er zijn 4 manieren waarop je een reactie kunt geven op een mededeling. Een voorbeeld maakt dit duidelijk.

Je dochter komt uit school en vertelt juichend dat ze een 8 heeft voor haar schriftelijk Engels. Nu zijn er vier reacties mogelijk:

  • Actief-constructief: Een enthousiaste reactie, zoals “Meid wat geweldig, zie je nou wel dat je het kunt, ik ben hartstikke trots op je”
  • Passief-constructief: Je kijkt even op van waar je mee bezig bent en zegt: “Goed gedaan hoor”
  • Actief-destructief: Je reageert met “Dat is een mooi cijfer. Maar als je nou gisteravond niet naar Saskia was gegaan en nog wat harder had geleerd had je misschien een 9 gehaald”
  • Passief-destructief: Je doet net alsof je haar mededeling niet hebt gehoord en zegt “Ruim jij vandaag eindelijk je kamer eens op? Het is een zwijnenstal”.

Een goede reactie levert ook jou voordeel op

Wanneer je actief-constructief op een mededeling reageert dan levert dit bij de ontvanger van je feedback een positieve reactie op. Dit kapitaliseren van positieve ervaringen geeft een goed gevoel. Maar het zorgt er ook voor dat jij meer waardering krijgt. Je reageerde immers zoals gehoopt. Het ligt voor de hand dat dit niet alleen geldt in de thuissituatie zoals in dit voorbeeld, maar ook op het werk. Wanneer managers positief en constructief reageren op situaties levert dat bij hun medewerkers een goed gevoel op. Dit heeft dan weer een gunstige invloed op het klimaat binnen het bedrijf.

Het gaat niet alleen om de boodschap

Bij het reageren op goed nieuws gaat het niet alleen om wat je zegt, maar ook om hoe je dat doet. De ontvanger zal ook letten op je gezichtsuitdrukking en op andere non-verbale signalen. Maar iemand die passief en destructief reageert geeft daarmee blijk van een dusdanige desinteresse in het persoon en in het verhaal dat dit alleen maar negativiteit oproept.

Bron: NRC Next