Krakers van pand in Delfshaven protesteren tegen te laag minimumloon

15 februari 2021

Uit protest tegen -0het in hun ogen te lage minimumloon heeft een groep krakers bezit genomen van een pand in de Rotterdamse wijk Delfshaven. De groep noemt zich ‘Rotterdam 14’, waarmee wordt verwezen naar hun eis dat het wettelijk minimumloon 14 euro per uur zou moeten bedragen. De groep krakers stelt dat Rotterdam steeds onaantrekkelijker wordt. Sociale huurwoningen zijn vaak slecht onderhouden en vanwege fors gestegen huurprijzen zijn woningen in de stad voor een groeiend groep onbetaalbaar geworden.

Strijd tegen leegstand en sociale achteruitgang

De krakers protesteren niet alleen tegen het in hun ogen te lage minimumloon. Ze vinden het ook zonde dat het pand dat nu is gekraakt, al geruime tijd leeg staat. De  groep wil het voormalige buurthuis zijn oude functie teruggeven om op die manier een bijdrage te leveren aan verbetering van de leefbaarheid. Het is volgens de groep krakers voor mensen met een minimuminkomen de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden om rond te komen. Er is in het meest gunstige geval net genoeg geld om te wonen en te eten. Geld voor nieuwe kleren of vrijetijdsbesteding is er vaak niet. Daar moet verandering in komen.

Krakers van pand in Delfshaven protesteren tegen te laag minimumloon

Steun voor de actie

De actie om het pand in Delfshaven te kraken uit protest tegen een te laag minimumloon krijgt steun. Al een week nadat Rotterdam 14 er hun intrek nam en flyers uitdeelde in buurt kwamen er steunbetuigingen. Stichting Huurders Rotterdam Vestia en ook FNV Lokaal hebben hun steun betuigd. De bedoeling is om van het pand weer ‘iets moois’ te maken. Het pand moet een plek worden waar koffie wordt gedronken door de buurtbewoners en waar kinderen terecht kunnen om een spelletje te doen. De bovenste etage zou als woning voor een gezin kunnen dienen dat geen geschikte en betaalbare woonruimte in Rotterdam kan vinden.

Het pand is verkocht volgens huidige eigenaar Woonbron

Of de plannen van de krakers door kunnen gaan is maar zeer de vraag. De huidige eigenaar. Woonbron, laat in een reactie weten dat het pand in maart wordt verkocht. Aan wie is niet bekendgemaakt. Woonbron was verrast door de actie, het voormalige buurthuis staat al sinds 2015 leeg. Of de actie van de groep die er nu bivakkeert succes zal hebben om het minimumloon te verhogen en Rotterdam voor een grotere groep aantrekkelijk te maken om te wonen en te werken, zal de toekomst moeten uitwijzen.

Bron: NRC Next