Krachtgroen, een initiatief om de stad groener te maken

23 augustus 2021

Veel gemeenten vinden het lastig, hun stad vergroenen. Ze weten dat het noodzakelijk is, maar de kosten en het kiezen van de juiste aanpak zijn vaak een belemmering. Met het initiatief Krachtgroen willen de initiatiefnemers het de gemeenten makkelijker maken. Meer groen maakt het makkelijker om de hitte in de stad te bestrijden en het overtollig hemelwater op een goede manier af te voeren. Daarnaast is wetenschappelijk aangetoond dat mensen die in een groene omgeving wonen zich beter en gelukkiger voelen.

Meer groen begint op het schoolplein

Gudule Martens, oprichter van Krachtgroen, wil gemeenten stimuleren om meer groen te realiseren. Dat kan bijvoorbeeld prima op de schoolpleinen. Die worden al steeds groener. De schoolpleinen uit de vorige eeuw die vooral uit stoeptegels bestonden zijn gelukkig al bijna uitgestorven. Meer groen op het schoolplein is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar biedt ook volop mogelijkheden voor educatie. Planten, bijen, vlinders en vogels kunnen er volop worden gespot. Het schoolplein biedt op die manier ook meer variatie. Niet alleen de voetballende jongens komen er aan hun trekken, maar ook de kinderen die rust zoeken of met andere spellen hun pauze willen doorbrengen. Samen met de gemeente en het schoolbestuur worden de wensen geïnventariseerd om een schoolplein met groen te realiseren dat jaren mee kan.

Krachtgroen, een initiatief om de stad groener te maken

Betrek de buurt bij meer groen

Een belangrijk aspect van Krachtgroen is het betrekken van de buurtbewoners bij meer groen in de wijk. Het is meer dan alleen maar een perk aanbrengen of een paar bomen planten. Door buurtbewoners actief te betrekken, bijvoorbeeld met een ‘bomenwandeling’ met uitleg van een ecoloog, of een ruilmiddag voor tuinplanten wordt het effect van een groene wijk nog verder versterkt. In de wijk Delfshaven in Rotterdam-West heeft Krachtgroen een belangrijke bijdrage geleverd aan de vergroening.

Kansen voor de toekomst

Ondanks dat er een grote druk ligt op de openbare ruimte vanwege de dringende behoefte aan nieuwe woningen ziet Groenkracht toch kansen. Juist door projecten te koppelen kan er in een nieuwe wijk toch voldoende groen worden gerealiseerd om de wijk klimaatadaptief te maken. Groenkracht is hiervoor dan ook nadrukkelijk in gesprek met de gemeente Rotterdam en breidt zijn activiteiten voor zover mogelijk uit naar andere gemeenten in Nederland.

Bron: Stadszaken