Klimaatdoelen van Parijs zijn haalbaar met kleine stappen

29 juni 2021

Nederland heeft zich net als vele andere landen geconformeerd aan de Klimaatdoelstellingen van Parijs. Dat betekent dat de uitstoot van CO2 in 2050 fors moet worden beperkt. Dit doel moet worden behaald door maatregelen te nemen, maar dit stuit op de nodige problemen. Het blijkt dat het knap lastig is om grote stappen te zetten. Daarom stellen deskundigen voor om die grote stappen achterwege te laten en te beginnen met kleine stapjes. Want daarmee bereik je uiteindelijk ook je doel, is het standpunt.

‘Alle woningen van het gas af is een illusie’

Het is een illusie om te denken dat rond 2050 alle huizen in Nederland van het gas af zijn. Hybride oplossingen, waarbij er veel minder gas nodig is, zijn uiteraard wel een optie. Anno 2021 zijn slechts 8.000 woningen volledig gasvrij in Nederland. Het is een utopie om te denken dat het haalbaar is om in een periode van pakweg 30 jaar miljoenen huizen gasloos te maken. Nederland moet in 2050 de uitstoot van CO2 met 3,4 megaton hebben verminderd. Er zijn deskundigen die ervan overtuigd zijn dat dit prima haalbaar is, al wordt die mening niet door al hun collega’s gedeeld.

Klimaatdoelen van Parijs zijn haalbaar met kleine stappen

Energiebesparing verhogen met de juiste maatregelen

Als de juiste maatregelen worden genomen kan de energiebesparing en het gasverbruik in het bijzonder fors worden teruggedrongen. Daarbij valt te denken aan goede energiebesparende maatregelen waardoor woningen een goed energielabel krijgen. Subsidie om huizen te verduurzamen is daarbij essentieel. Alleen als de overheid huiseigenaren tegemoetkomt zullen ze over te halen zijn om hun steentje bij te dragen aan de Klimaatdoelstellingen van Parijs, zo stellen deskundigen.

Meer sturing vanuit de overheid

Het is belangrijk dat de overheid meer het voortouw neemt bij de verduurzaming van woningen en andere gebouwen. Er hoeft geen dictatuur te komen zoals in China en vergelijkbare landen. Maar het is wel belangrijk dat de overheid aangeeft wat er moet gebeuren. Als de overheid een duidelijk sturende rol neemt verdwijnt de vrijblijvendheid en raken eigenaren ervan doordrongen dat er wel echt iets moet gebeuren. Als voorbeeld wordt gasloze nieuwbouw genoemd. Bouwers gingen dit pas toepassen toen er vanuit de overheid een verplichting kwam om nieuwe woningen zonder gasaansluiting op te leveren. De wil om te verduurzamen is er zeker, alleen de voorwaarden moeten worden verbeterd.

Bron: Cobouw