Klimaatakkoord wordt deels gefinancierd uit hogere overdrachtsbelasting bedrijven

26 september 2019

Uit de Miljoenennota 2019 blijkt dat de regering voornemens is om de overdrachtsbelasting voor bedrijven met een procent te verhogen naar 7%. Dit percentage geldt ook voor onbebouwde grond voor woningen en voor ziekenhuizen, horeca en winkelpanden. Voor bestaande woningen blijft de overdrachtsbelasting 2%.

Het kabinet denkt erover om deze belasting voor beleggers te verhogen, en daar tegenover te stellen dat starters de belasting niet hoeven te betalen om hen enigszins tegemoet te komen. Starters hebben het naar verhouding erg lastig op de woningmarkt.

Bijna 300 miljoen voor het Klimaatakkoord

De voorgestelde verhoging van de overdrachtsbelasting voor bedrijven levert vanaf 2021 een extra belasting op van bijna 300 miljoen euro. Dit bedrag wordt ingezet om maatregelen uit het Klimaatakkoord te bekostigen. De Belastingdienst becijfert dat aanpassingen in de overdrachtsbelasting ertoe zullen leiden dat 3,5 fte nodig is om de vragen die dit bij burgers en bedrijven oproept te kunnen beantwoorden.

Klimaatakkoord wordt deels gefinancierd uit hogere overdrachtsbelasting bedrijven

Kritische noot van de Raad van State

De Raad van State is niet op voorhand enthousiast over dit voorstel. De Raad pleit ervoor om een maatregel te nemen die een directe positieve invloed heeft op het milieu. Dit geldt uiteraard niet voor de verhoging van de overdrachtsbelasting. Overigens doet de RvS geen voorstel voor zo’n maatregel.

Evenals de Belastingdienst voorziet ook de Raad van State een toename van het aantal vragen. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer toegezegd dat zij in oktober met een nadere uitwerking van de plannen komt.

Bron: Het Financieele Dagblad