Kleiner en goedkoper bouwen is onvermijdelijk geworden. Wat vindt de bouw ervan?

10 juli 2024

Betaalbare woningbouw: vaste percentages voor sociale huur en middensegment

Er zijn verschillende meningen over de eis van 30 procent sociale huur en 40 procent middensegment woningen. Leendert Roozemond gelooft dat deze eis marktwerking wegneemt en mogelijk niet aan de vraag voldoet. Hij denkt dat marktgedreven bouwen doorstroming kan bevorderen, wat de betaalbaarheid van bestaande woningen verbetert.

Martin Ouwehand is van mening dat vaste percentages meer balans in de woningmarkt brengen en sociale segregatie tegengaan. Volgens René Sleeuwenhoek zullen vaste percentages leiden tot meer betaalbare woningen, maar voor bouwers en ontwikkelaars zijn deze plannen vaak financieel niet haalbaar vanwege extra kosten voor duurzaamheid, kwaliteit, architectuur en openbare ruimte.

Versnelling van de woningbouw: rol van de overheidMinder interesse voor duurdere nieuwbouw koopwoningen

De experts zijn het erover eens dat de landelijke overheid een rol moet spelen in het aanwijzen van concrete bouwlocaties om woningbouw te versnellen. Leendert benadrukt dat soepele regelgeving bij beoogde bouwlocaties essentieel is om marktpartijen te helpen. René stelt dat op korte termijn het afronden van reeds ingezette projecten belangrijker is en dat voldoende capaciteit bij gemeenten nodig is om plannen te behandelen. Martin gelooft dat vooraf duidelijkheid over bouwlocaties helpt, maar wijst ook op andere factoren zoals regelgeving, vergunningverlening en samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder netbeheerders.

Financiële uitdagingen: betaalbaar bouwen

De experts zijn het erover eens dat de eisen voor betaalbaar bouwen projecten vaak financieel onhaalbaar maken. René legt uit dat hoge rente de kostprijs verhoogt en de financierbaarheid verlaagt. Leendert bevestigt dat betaalbare woningen door hoge rente onbetaalbaar worden en dat oplopende bouwkosten betaalbaar bouwen lastig maken. Martin suggereert dat overheden subsidies kunnen verstrekken, efficiënter werken kan worden bevorderd en nieuwe financieringsmodellen kunnen worden ontwikkeld om investeringen in betaalbare woningbouw te vergemakkelijken.

Struikelblokken: netcongestie en bezwaarprocedures

Leendert, René en Martin beschouwen netcongestie en bezwaarprocedures als grote uitdagingen voor de woningbouw, maar niet de enige. Leendert wijst ook op de uitdagingen van betaalbaarheid en financiering. René ziet netcongestie als een groeiend probleem, maar oplosbaar met nieuwe technieken. Bezwaarprocedures zorgen voor vertraging. Martin benadrukt het belang van samenwerking tussen gemeenten, ontwikkelaars, aannemers, netbeheerders en omwonenden om knelpunten tijdig te signaleren en op te lossen. Hij pleit voor duidelijke communicatie en vereenvoudigde vergunnings- en bezwaarprocedures om de doorlooptijd van bouwprojecten te verkorten.

Noodzaak voor kleiner en goedkoper bouwen

De drie directeuren zijn het erover eens dat kleiner en goedkoper bouwen onvermijdelijk is geworden. Leendert wijst op de veranderende samenstelling van gezinnen, waardoor kleinere woningen noodzakelijk zijn. Martin benadrukt dat modulaire bouw snel en efficiënt is en kosten bespaart door standaardisatie. Innovatie en technologie zoals 3D-printen en robotisering kunnen bouwprocessen verder optimaliseren. René ziet een grote behoefte aan goedkopere woningen in het lagere prijssegment, maar pleit voor bouwen in een hoger segment om doorstroom te bevorderen en bestaande woningen betaalbaar te maken. Hij benadrukt dat efficiënter bouwen noodzakelijk is vanwege de stijgende kosten en het tekort aan arbeidskrachten in de bouwsector.

Bron: cobouw.nl