Kantorenbelegger NSI verwacht in 2022 minder winst te maken

3 februari 2022

Begin 2022 heeft NSI, belegger in kantoor- en winkelpanden, een winstwaarschuwing gegeven. In 2021 boekte het bedrijf nog een onverwacht hoge winst van € 2,38 per aandeel. Over 2022 wordt verwacht dat deze winst tussen de € 2,05 en € 2,10 zal uitkomen. Belangrijkste reden voor de negatieve bijstelling van de verwachting is dat de belegger recent twee winkelcentra verkocht. Daardoor vallen de huurinkomsten logischerwijs lager uit dan in 2021.

Kantorenbelegger NSI verwacht in 2022 minder winst te maken

Aanpassing strategie

In 2017 kondigde NSI al aan van strategie te wijzigen en al het winkelvastgoed te verkopen. Met de verkoop van twee winkelcentra in Heerlen en Rotterdam werd deze operatie in 2021 afgerond. Bernd Stahli, topman bij NSI, erkent dat het bedrijf verlies zal lijden in 2022. Hij is er echter van overtuigd dat deze keuze op de langere termijn positief zaak uitpakken. De winstwaarschuwing is een voorzorgsmaatregel, het bedrijf hoopt uiteraard dat de winst na 2022 weer aantrekt. Wanneer alles volgens plan verloopt zal de winst per aandeel in 2026 weer zijn opgeklommen naar gemiddeld €2,75 per aandeel. NSI heeft in Amsterdam 3 kantoorpanden gekocht die worden herontwikkeld. Als deze panden vanaf 2025-2026 volledig kunnen worden verhuurd dan ziet het bedrijf de toekomst positief tegemoet. Het bedrijf wil, mede vanwege deze positieve verwachtingen, de uitkering van dividend handhaven op €2,16 per aandeel, ook als de koers lager is.

Kantoren op A-locaties

Stahli is niet bang dat de toename van thuiswerken ertoe leidt dat er minder vraag naar kantoorruimte is. NSI heeft panden op A-locaties die geliefd zijn bij bedrijven. De behoefte verandert wel. Er is meer vraag naar kantoren met vergaderfaciliteiten en gezamenlijke ruimten. Veel medewerkers komen naar kantoor voor overleg, contact met klanten of brainstormsessies. Daarop worden kantoren aangepast. Sinds de uitbraak van corona in 2020 stegen de huren die NSI incasseerde zelfs nog met 3%. Alle lopende huurcontracten zijn geïndexeerd met 3 tot 4 procent.

Bron: Het Financieele Dagblad