Kansrijke scholen tegen segregatie

5 maart 2018

Momenteel fietsen er in Rotterdam elke ochtend circa 1.800 scholieren van Zuid naar Noord om naar school te gaan. Zij vormen samen een derde van de leerlingen uit Rotterdam Zuid en komen voornamelijk uit welvarende en hoogopgeleide gezinnen. Als het aan een drietal schoolbesturen (BOOR, LMC en CVO) ligt, gaat dit met drastische ingrepen in het voortgezet onderwijs veranderen. Ze willen kansrijke scholen een plaats geven in kansarme wijken.

Segregatie tegengaan metscholen kansrijke scholen

De drie schoolbesturen hebben maanden in het geheim gewerkt aan hun plannen, die nu met de gemeente ondertekend zijn. Het doel is om met goed en gevarieerd onderwijs de kansenongelijkheid en segregatie tegen te gaan in Rotterdam-Zuid. Zuid kent 200.000 inwoners met veel sociaal-economische achterstanden. Marco Pastros, directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), geeft aan dat Zuid dit plan nodig heeft. Het NPRZ moet de achterstand van Zuid op grote steden voor 2030 wegwerken, ze willen dat het gebied gaat functioneren als evenwichtige stad. Goede scholen zorgen ervoor dat mensen niet verhuizen.

Stedenbouwkundige onderbouwing

Er zullen scholen worden verhuisd, gefuseerd en gekrompen en afdelingen zullen verdwijnen of juist geïntroduceerd worden. Er zit ook een stedenbouwkundige filosofie achter het plan, de locaties waar de scholen geplaatst worden zijn zorgvuldig uitgekozen. De scholen komen op drie locaties waar de komende jaren flink wordt gebouwd. De gedachte is dat de nieuwe bewoners hun kinderen naar de scholen in Zuid sturen. Henk Post, voorzitter van schoolbestuur CVO, geeft aan omgevingen te willen creëren die ambitie en hoge verwachtingen uitstralen en waar nieuwe ontmoetingen mogelijk zijn.

Voor- en nadelen verhuizing

Door de leerlingen in een diverse omgeving bij elkaar te zetten, wordt het onderwijs moeilijker omdat de groep heterogener wordt. Het voordeel hiervan is dat kinderen dan niet meer alleen van de docent leren, maar ook van elkaar. Volgens Paul Scharff, de directeur van scholengemeenschap Hugo de Groot, is de ontmoeting die komt kijken bij de verplaatsing van de school een toegevoegde waarde. Hij denkt dat juist die ontmoeting met kinderen die iets meekrijgen van thuis nog mist op het Hugo de Groot.

Achterstanden leerlingen inhalen

De gemiddelde Citoscore in zuid is 530,8, ruim drie punten lager dan in de vier grote steden. Er zijn structurele doorbraken nodig om deze achterstand in te halen. De school is een coproductie van het team, het gebouw, de leerlingen en de ouders. Als de “sterkere” ouders hun kinderen in Zuid op school doen, heeft dat dus een positief effect op de school. Stimuleren dat leerlingen met elkaar optrekken is echter niet enkel middels een geografische operatie mogelijk. De volgende vraag in het plan is dus: hoe zorg je ervoor dat de kinderen van verschillende achtergronden elkaar op school vinden?

Bron: NRC