Het kabinet presenteert een landelijk actieplan voor de bouw van 60.000 studentenwoningen tot 2030

12 september 2022

Anno 2022 is er een tekort aan studentenwoningen van maar liefst 26.000. Bij de start van het nieuwe collegejaar zijn nog duizenden studenten wanhopig op zoek naar woonruimte. Buitenlandse studenten wordt geadviseerd om alleen naar Nederland te komen als ze een kamer hebben. Studenten in Nederland constateren dat er niets anders op zit dan voorlopig thuis te blijven wonen, wat soms zelfs tot gevolg heeft dat ze hun studieplannen voorlopig on hold moeten zetten omdat heen en weer reizen geen optie is. Het kabinet erkent de problemen en komt nu met een actieplan voor de bouw van 60.000 studentenwoningen tot 2030. Het gaat daarbij om nieuwbouw maar ook om het realiseren van woningen in bestaande kantoor- en winkelpanden.

Afspraken met verschillende partijen

De regering ging in overleg met gemeenten, universiteiten en woningcorporaties. Ook de studenten werden geraadpleegd. Uit dit overleg kwam een plan om het tekort aan studentenwoningen aan te pakken. Onder meer wordt er naar huisvesting gekeken in omliggende plaatsen rond studentensteden. Daarnaast zijn er plannen voor de bouw van minimaal 37.500 nieuwe woningen voor studenten. De basis voor de gemaakte afspraken ligt in de Wet Goed Verhuurderschap die werd ingediend en door alle betrokken partijen wordt onderschreven.

Internationale studenten

Het kabinet wil extra aandacht voor de huisvesting van internationale studenten. Zij zijn extra kwetsbaar omdat zij geen back-up hebben van ouders of andere familie. Er moet volgens de gemaakte afspraken een standaard huurcontract komen en goede afspraken over de huurprijs voor een kamer. Zo moet discriminatie van deze groep worden voorkomen. De voorstellen houden ook in dat er meer transparantie is over de prijs voor een kamer voor internationale studenten. De ministeries van OCW en Binnenlandse Zaken zijn nauw betrokken bij de gemaakte afspraken.

Bron: Het Financieele Dagblad