Kabinet lanceert plannen voor de bouw van 290.000 extra seniorenwoningen

4 december 2022

Nederland vergrijst. Minister De Jonge van Volkshuisvesting en minister Conny Helder van Langdurige Zorg willen de ‘vergrijzingsgolf’ voor zijn door op tijd te zorgen voor goede huisvesting voor 65-plussers. Daarom kondigden ze aan dat er tot 2031 voor deze groep 290.000 woningen moeten worden gebouwd. Het gaat om circa 30% van de totale woningbouw de komende jaren. Het gaat daarbij om levensloop bestendige woningen. Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, al dan niet met passende zorg. Minister Helder lichtte tijdens de presentatie van de plannen toe dat dit in het belang van de ouderen is. Ze blijven actiever en daardoor gezonder. Dit is nodig om de zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden, aldus de minister.

2,6 miljoen 75-plussers

Berekeningen wijzen uit dat we in Nederland rond 2040 zo’n 2,6 miljoen 75-plussers hebben. Dat is een verdubbeling van het aantal anno 2022. Door de vergrijzing stijgt ook het aantal mensen met een vorm van dementie naar boven de 500.000. Het kabinet wil 65-plussers ertoe aanzetten om op tijd na te denken over verhuizen naar passende woonruimte. Het gaat daarbij niet alleen om zorg voor deze doelgroep. Deze ouderen wonen vaak in een eengezinswoning waar zij woonden toen er nog kinderen thuis waren. Met het realiseren van geschikte huisvesting voor 65-plussers komen die eengezinswoningen vrij. Hier kunnen zich dan jonge gezinnen vestigen.

Kabinet lanceert plannen voor de bouw van 290000 extra seniorenwoningen

Harde afspraken

Om ervoor te zorgen dat de woningen voor senioren er ook daadwerkelijk komen willen de ministers ‘harde afspraken’ maken met gemeenten en provincies. Er moeten 40.000 verpleeghuisplekken bij komen, 80.000 clusterwoningen en nog eens 170.000 gelijkvloerse woningen. Het is aan de gemeenten en provincies om overleg te plegen met zorgaanbieders en ouderenorganisaties. Op die manier moet duidelijk worden aan welke soort woningen in een bepaalde regio de meeste behoefte is. Voor het regelen van de extra verpleegzorgplekken heeft minister Helder 312 miljoen euro subsidie beschikbaar. Minister De Jonge heeft daarnaast 54 miljoen euro beschikbaar in zowel 2022 als 2023 voor het realiseren van ontmoetingsruimten. Die moeten komen in hofjes en andere clusterwoningen.

Bestrijding van eenzaamheid

Gemeenten moeten niet alleen zorgen voor bouwlocaties voor huisvesting voor 65-plussers. Er moeten ook goede voorzieningen komen zoals winkels en openbaar vervoer. Daarnaast moeten de locaties ‘uitnodigen tot bewegen en ontmoeten’. Op die manier moet worden voorkomen dat ouderen vereenzamen. Gezamenlijke ontmoetingsplekken kunnen hier een bijdrage aan leveren.

Bron: Het Financieele Dagblad