Kabinet investeert 40 miljoen euro extra in diervriendelijk isoleren

14 juni 2023

Het kabinet heeft aangekondigd 40 miljoen euro vrij te maken voor de versnelling van natuurinclusief isoleren. Dit initiatief, bekendgemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), heeft tot doel isolatiewerkzaamheden gemakkelijker uit te voeren zonder de natuur en diersoorten in gevaar te brengen.

Onderzoek op gebiedsniveau naar diersoorten

Deze financiële bijdrage is bedoeld voor onderzoek naar de aanwezigheid van diersoorten in bijvoorbeeld spouwmuren en voor maatregelen om deze soorten te beschermen. Volgens het ministerie is het tijdrovend en kostbaar om dit onderzoek op individuele woningniveau uit te voeren. Daarom is het wenselijk om dit onderzoek op gebiedsniveau te laten plaatsvinden.

Soortenmanagementplannen (SMP’s) voor grote locaties

Met de beschikbare 40 miljoen kunnen gemeenten en provincies soortenmanagementplannen (SMP’s) opstellen voor grote locaties waar isolatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Deze plannen omvatten onder andere gedragsregels voor ruimtelijke ordening. Hierdoor kan de provincie aan de gemeente een gebiedsontheffing verlenen voor bouwwerkzaamheden, zonder dat er apart ecologisch onderzoek per project nodig is.

Toekomstige aanscherping van wetgeving

Deze subsidie komt boven op de recente bijdrage van 6,9 miljoen euro voor natuurinclusief isoleren. Naar verwachting zal de nieuwe regeling beschikbaar zijn na de zomer. Het ministerie erkent echter dat de subsidie niet voldoende zal zijn om voor elk gebied in Nederland een SMP op te stellen. Daarom is het plan om in 2024 een tweede tranche van de regeling te lanceren.

Strengere wetgeving voor natuurinclusief bouwen

Deze extra financiële steun komt op een moment dat minister Hugo de Jonge heeft aangekondigd de wetgeving voor natuurinclusief bouwen aan te scherpen. Binnenkort zal de minister specifieke eisen presenteren voor verblijfsvoorzieningen van beschermde diersoorten. Er zijn zorgen over het voortbestaan van deze soorten in stedelijke gebieden als gevolg van nieuwbouw- en isolatiewerkzaamheden.

Bron: FD