Kabinet heeft ambitieuze plannen voor halvering stikstofuitstoot vanaf 2030

7 april 2022

Het kabinet wil de uitstoot van stikstof vanaf 2030 halveren ten opzichte van de huidige hoeveelheid. In een brief aan de Tweede Kamer van minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof worden de plannen die de doelstelling moeten halen uiteengezet. Hiermee moet onherstelbare schade aan de natuur worden voorkomen. De minister wil stikstofdoelen opstellen met de provincies om het doel te halen. Vooral in de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel en Drenthe zijn vergaande maatregelen nodig om de schade door stikstofuitstoot drastisch te beperken. De afspraken met de provincies krijgen al binnen een paar maanden een bindend karakter. Als er onvoldoende wordt gedaan zal de minister ingrijpen, zo belooft zij de Kamer in haar brief.

25 miljard voor maatregelen

Voor het nemen van maatregelen om de uitstoot van stikstof terug te dringen heeft het kabinet 25 miljard euro gereserveerd. Dit geld is bedoeld om bedrijven te stimuleren om duurzamer te worden of om te stoppen of te vertrekken. Bedrijven en ook boeren die niet willen meewerken, riskeren uiteindelijk onteigening van hun bedrijf.

Boeren uitkopen is de laatste stap

Er is al langere tijd veel onrust onder boeren. Steeds weer duikt op dat zij gedwongen worden te stoppen met hun bedrijf. Ook nu staat het uitkopen van boeren op het lijstje van de minister. Maar zij benadrukt dat dit de laatste stap is. Boeren gedwongen laten stoppen met hun bedrijf is een proces dat jaren in beslag neemt. Van der Wal hoopt dat het niet nodig zal zijn om boeren en andere ondernemers te dwingen om te stoppen met hun bedrijf. De ruimte die boerenbedrijven nu innemen kan worden ingezet voor de aanleg van wijken en wegen. De woningbouw staat mede onder druk omdat de Raad van State in 2019 bepaalde dat bouwprojecten moesten worden stilgelegd vanwege een te hoge stikstofuitstoot.

Bron: NRC