ISSO: Kunststof leidingen ongeschikt voor prioritaire installaties

7 augustus 2023

Het kennisinstituut ISSO raadt het gebruik van kunststof leidingen af in prioritaire leidingwaterinstallaties, zoals die te vinden zijn in ziekenhuizen, verpleeghuizen, hotels, zwembaden, sauna’s, kampeerterreinen en jachthavens. In plaats daarvan adviseert ISSO de voorkeur te geven aan koperen of roestvrijstalen (rvs) leidingen. Dit advies komt voort uit het rapport ‘Koper versus kunststof materiaal in leidingwatersystemen’, waarin wordt gewezen op mogelijke waterkwaliteitsproblemen die kunnen ontstaan door bacteriële aangroei in kunststof leidingen.

Bacteriële aangroei bij kunststof leidingen

Kunststof drinkwaterleidingen kunnen stoffen afgeven waar bacteriën op kunnen groeien, resulterend in de vorming van biofilm op de leidingwand. Deze biofilm kan leiden tot waterkwaliteitsproblemen. Om leidingmaterialen te beoordelen op dit punt, wordt de biomassaproductie-potentietest (BPP-test) gebruikt.

 

Loden waterleidingen leveren grotere gezondheidsrisico’s op dan eerder werd aangenomen

Te vermijden kunststof leidingwerk

Het rapport concludeert dat leidingwerk van PVC-P, PE-Xb en PE-100 beter vermeden kan worden in leidingwatersystemen, gezien de BPP-waarden. Flexibele kunststoffen hebben doorgaans een hogere concentratie weekmakers, wat een voedingsbodem vormt voor bacteriën. Kunststof leidingen van PVC-C, PVC-U (PVC) en PE-Xc kunnen daarentegen met redelijk vertrouwen worden toegepast in drinkwaterinstallaties. Voor optimale resultaten worden koperen en rvs-leidingen aangeraden.

Aandacht voor kunststof keuze

Bij het gebruik van kunststof leidingwerk moeten ontwerpers en installateurs nadrukkelijk aandacht besteden aan de keuze van het juiste type kunststof. Het rapport focust vooral op de verschillen in bacteriologische aangroeipotentie tussen koperen en kunststof waterleidingen en beschrijft hoe men verstandig kan omgaan met de diverse kunststof waterleidingen.

Belang van appendages

Aangezien een installatie niet alleen uit leidingen bestaat, is het ook essentieel om naar appendages zoals afsluiters, regelventielen en filters te kijken. Bij koperen leidingen zijn dit voornamelijk metalen – meestal messing – appendages. Bij kunststof kan het type kunststof van de appendages afwijken van het type kunststof van het leidingsysteem.

Variatie in BPP-waarden bij kunststof

Zelfs bij het gebruik van als ‘veilig’ beschouwde kunststofsoorten is voorzichtigheid geboden. Er bestaan grote variaties in BPP-waarden van PE-materialen, zowel tussen fabrikanten als tussen PE-typen. Sommige waarden kunnen zelfs boven de wettelijk toegestane grens van 1.000 pg ATP/cm² uitkomen. Vanwege deze variatie is het verstandig om bij prioritaire installaties geen kunststof drinkwaterleidingen te gebruiken. Rvs kan mogelijk een alternatief zijn voor koper.llaties zijn te vinden in onder meer ziekenhuizen, verpleeghuizen, hotels, zwembaden, sauna’s, kampeerterreinen en jachthavens.

Bron: installatie.nl